DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 66     <-- 66 -->        PDF

298


Neprestanim boravljenjem pastira i momčadi po šumah
činile su se velike šumske Ätete, osobito po banskoj Krajini, gdje
je broj koza danomice rasao, tako da se napokon i zakonom
moralo zabraniti držanje istih.


G-ođ. 1787. bude u Krajini uvedena t. 7., kantonska uprava,
kojom ]e prilikom takodjer i novi šumski red za tamošnje šume
oglašen. Ovaj je humski red po tečaj razvitka krajiškoga šumarstva
od velike važnosti, a njem bo nisu sadržane samo
obćenite ustanove, tiouce se dojakošnje uprave i uredjenja gospodarstva
po krajiških šumah . no i mnogi ini. manje više šumarsko-
gospodarski naputci i nalozi. Krajiške šume podvržene
su odsele upravi i nadzoru posebnoga šumarskoga osoblja, a
smatrahu se posebitim gospodarskim objektom, države,


, Da se pako po krajiških Äumah uzmogne potrajno i racijonalnije
šumarenje i gospodarenje uvesti, koje bi odgovaralo
toli potrebam di-žave, koli naroda, bude sva šumska površina
iznova omedjašena, arondirana i u lugarske, odnosno čuvarske
srezi razdieljena. Vrhovna uprava nad sumarni predana bi od
sada posebnomu šumarsko - nadzoiiiomu osoblju, koje se sastojalo
iz dvijuh ravnatelja šumarstva (jedan za karlovačku, drugi
za križevačku Krajina). Vanjska uprava pako poredana bi kod
svake pukovnije namještenim „obilaziteljem šuma" (Waldberiter),
a svakomu od njih dodieljena su po dva jahaea lugara, za
svakih 1000 do 3000 rali šmne pako ponamješten bi po jedan
lugar ili čuvar šuma. Spomenuti šumarski ravnatelji ili nadzornici
dođieljeni su brigadirom, obilaziteiji šuma pako zapovjedniČtvom
pojedinih kantona ili pukovnija.. Da se uzmognu namiriti
troškovi za uzdržavanje ovoga ;sumarskoga osoblja, ustajjovljena
je bosebna tak^a za šumske proizvodcj štono su imali
plaćati svi oni, koji su htjeli krajiške šume uživati,´osim" samih,
krajišnika. Giene te budu ustanovljene primjereno^ tadanjoj,
vriednosti drva i njegovih razvrstbina, obzirom na uporabljivošt
istoga..


NaravBo da je čitava ova reorganizacija već prema samomu
tad vladajucemu duhu bila posve na vojničku provedena;
f> kakovoj vstrukovnoj naobrazbi toga prvoga šumarskoga osoblja
rek bi ne bijaše ni govora. Citati, pisati i račtinati,, ter
nešto administrativnoga talenta bilo je sve, «to se je od osoblja
ovoga i moglo za onda tražiti, a šumarsko -gospodarsko ospo