DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 65     <-- 65 -->        PDF

~ 297


dugo, doklegod se nije ponovilo uvršćivanje pojedinib. zemljišta
u razrede priboda.


Svakogodišnje plaćanje zemljištnoga poreza pako sililo je
vlastnika na potrajao, odnosno i godišnje gospodarenje t. j ,
njemu bje nastojati, da si osjegura tomu godišnjemu izdatku
primjereni potrajni prihod iz svojih šuma, odnosno da intenzivnije
gospodari. Nu pošto je bilo veoma težko prema dosadanjemu
načinu uživanja šuma prebiranjem količinu potrajnoga
prihoda ma i približno samo ustanoviti, to vidimo, da se je
već i toga radi u nas doskora stala oplodna, dotično cista
sječnja, da i sadnja šuma, uvadjati. Euduć pako da je kod sastavljanja
nacrta, kao što je poznato, osobito važno poznavanje
granica i medja pojedinih cestica i rudina, to su se prigodom
toga mjerenja takodjer i stare razmedje i granice opet ponavljale,
a mnoge i na novo označile.


Samo je po sebi pako jasno, da je taj josefeiski katastar
morao imati još mnogo veću važnost po razvoj poljskoga nam
gospodarstva, kojega se ponajprije a i najviše novi taj način
oporezivanja ticao.


XIX.
Docim su nam za prijašnjih vjekova, kao što vidismo,
Turčin i Mljetcići trgali i dielili domovinu, poeimaju ju za posljednjih
vjekova sami domaći kraljevi usljeđ svojih germanizatornih
i obsolutisticnih težnja ciepiti i trgati. Tako vidimo,
da dobiva u 18. stoljeću sva Krajina hrvatska posebne institucije,
kao da je samostalna provincija njemačkoga cara, akoprem
ju još sveudilj hrvatski stališi svojataju. Carevi ju i kraljevi
naši proglasuju na jedanput nasljednom carskom zemljom
i nekakovim cielovitim dielom državne vojske. Krajina postade
veliki logor, a krajišnik carski vojnik, uzgajan od najnježnijeg
djetinstva samo za vojnika; do mala odtudjio se je ne samo
težatbi i ratarstvu, vec i narodnosti! domu. Vojni sustav Krajine
nije dao, da se ratarstvo i obrti razvijaju, dakle ni trgovine
nije moglo biti, zato i vidimo, da su baš šume u Krajini
jedan od najbitnijih uvjeta blagostanja. Gornji krajišnik gojio
bi samo koze, dolnji konje, a zato je i opet trebovao mnogo
paše, koju mu pako davahu proriedjene šume i travnici; polja


bi tek žene
i djeca obradjivala. .
22