DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 206 —


nastale na mjestili još i veće smutnje, nego li su do sada postojale.


Prema izdanom naputku o izrojerenju zemljišta imale su
se livade i polja po mjernickih poraoćnicih, a tek samo šume
i gore po vještacik. mjeriti. Nije tuj bilo uviek ni strojeva ni
mjerenja, već odmjera koracaji, a prostoručno crtanje bijaše
cesto jedino sredstvo radnja. Spomenusmo već, da je ova izmjera
imala biti u buduće pomagalom i podlogom novomu oporezivanju,
po kojem bi imao zemljištni posjed i njegov prikod
biti mjerilom kod ustanovljivanja količine poreza, a zato i vidimo,
da su rečene izmjere i zbilja bile sve do ponovljene izmjere
pod carem Pranjem II. od g. 1817. podlogom katastralnomu
oporezivanju kao i katastralnom procjenjivanju zemalja.


Slieđimo li, prouoavajiić korist i važnost ovoga izmjerivanja
zemalja našik po razvoj gospodarstva naroda našega, takodjer
i tek obće povjesti njegove, to vidimo, da je do mala zavladala
čitavom zemljom najveća mržnja proti toj novotariji, tako
da se je prava buna podigla proti ovim carskim mjernikom, te
je car Josip morao izdati poznati onaj dekret od 28. siecnja,
kojim se i opet u Hrvatskoj stai´a konstitucija uvela. Pobojavši
se usljed toga mjernici i za istu sigurnost života, ter da ne
izgube u lađo glave, pobjegoše jedne noći skupno u susjednu
Kranjsku i Štajersku. Sada istom, kao po dogovoru, nasta prava
hajka na ostavštinu njibovu, nacrti im i papiri budu mjestimice
po ,,patriotih", češće uz svirku i oduševljeno pjevanje, spaljeni
i uništeni, samo da ih za sva vremena nestane. Samo se je po
vojnoj Krajini iznimno ovo mjerenje još i dalje do g. 1809.
nastavljalo.


Pravu važnost ove izmjere našik šuma kao i inih zemljišta
po razvoj hrvatskoga šumoznanstva možemo tek onda pravo
razsuditi, ako se sjetimo na obću velevažnost poznavanja količine
i veličine šumske površine po uredjenju i vodstvu sumarenja
i šumskoga gospodarstva.


Gori već iztaknusmo, da je tim izmjerenjem bilo u najtjesnijem
savezu ustanovljivanje čistih prihoda pojedinih zemljišta,
štono su u buda<5e imali biti podlogom oporezezivanja,
koje bi, mimogređce spomenuto, u to doba sa lO^o čistoga prihoda
ustavljerio. Cini je dakle u buduće prihod kojega zem


;a veći bivao, tim se razmjerno manje plaćalo, i to tako