DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 283 ~
Verba od leta . \ . . , . . . ... . . . . 20 do 30
Jal&a od leta . , . , . . . . . . . . . , . 40 do 50
D erv pr ez lisda.
Jelva, Cmrek, Tisa med osem desetimi, i sto letnai.


3. Akoprem gore rečena poleg razluöavanja derv pravdenoga povekšavanja
je doba, i za nekoja vuživanja, i stanja delanja stari lirasti, i
druga derva jesu potrebna, za vsagdagnju vendar kurenja potreboću zado3ta
jesu.
Loze hrastove let . . . . . . . .... . 30 ali 40
Bukove ali javorove let . . 25 ali okolo 30
Crarekove, Jelove ali Tisove^ let 20
Topolove, Brezove, Brestove ali JalŠove let ...... . . 10
Dapače verbi poklam z raste v sako treće leto moreju se obseći svrži.


Znati vendar i dobro paziti je, da derv imenuvaneb doba nemora se
V zeti, i deržati za takovu naredbu, koja faliti nebi mogla, ar kajti vnoga:
isto mesto, zemlja, i deržanje, kade takavo dreva rastu, premenja; zato
rnesta spoznauje, hitrešega, ali kesnešega povekšavanja v sakoga loz ladavca
navČifci hodö, kakova doba derv je prikladna za potrebo(^e. i na
kuliko let loze razdeliti moraju se.


4. Pokehdob stara dreva, ako sečeju se, nepuSćaju rada iz sebe
mladice, zato vu mestah osebujno takoveh, kade faliuga je derv, penj
dreva skorenom skupa mora se skopati, i na mestu onom vu zemlju drugac
vuhku, i po istom spuknenju korena rahlu nekuliko zern želuđa posaditi,
i zemljum pokriti,
5. Da pak tulikajse i za druge potreboće skerb, i prigledba v zeme
se, V sako vreme, vu kojem stran loze onomu letu odlučena izseČe se,
dreva cimermanska, i za stanje delati potrebna, kotera ravna rastu, niti
V nogo herg po sebe, ali sveržib imaju. 2a vekivećnu i neprestanjenu od
ognja, i ognišća vu miru moi´aju se ostaviti lozu; kakti takaj i fele derv
tverdeŠih za mlinare, kolare, tišlare, i pUtavare,,i za druge spodobne megtex´ske
ljudi pi´ikladneh od kurenja, ter za rečene potreboče zbog vekse
cene i ladovceh hasni čuvati imaju se.
6. Zadovoljna skerb v zeta bude za dervo meštersko, ako vu nticsfcu
jezero- Šest- sto četvero vuglasteh bečkeh klaftrov šestnajst spodobneh ostavi
se drev, z kojem! do dojdačega leta sečenja dreva potreboči zadovoljno
vučini se, i pregledi se, ova pak dreva, kuliko more biti m jarkih, i
nizkih mestah moraju se zebrati, da nebi z jedne strani senenm svojura
drugem podrastučem na škodu bila, z druge strani da bi od vihra i ostaleh
vetrov sile segurneše´ Čuvala se. Kade pj^iko dreva mehka je^´u ova
vi§e puti, navlastito pako vu četerdeseteh letah ijonćema dva^ ali tri pute
poseči moiaju se; kuliko zbog zroka vekse hasni, tuid?.o i rndl toga, kaJti
star koren neče tak lehko i plodno iz sebe mladice, i sverži puščati; pelda
ovoga ima se vu topolu, i verbi, kajtI ova vu treh letah i^a gnojni i turati
zemlji na tuUko i više palcev na debelinu z rasti znadu: koje drev felc
tak dug vu zemlju do polovice nege zakopane mladice, i zeleue, doklam
koja na sveržih za obsekanje giad^a prez visokeh hergih je, kotere sveržt
tak ob3€;iene debleše drugde posuditi, i verbe povekšavati mogu se.