DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 49     <-- 49 -->        PDF

~ 281 »-,


siistav takay, da ne može donesti narodu nikakve koristi, „Narod",
vele oni „ne žive viSe u kucah niti kolibah, već u špiljali ^
niedju šumicami i kamenitimi prolomi poput divlje zvieri. Zemlja
položena je u sretnom podnebju; ukrašena je prostanimi poljanami
i obilnimi prostorinami za stada; oplakana morem, na
kom su posijani mnogobrojni otoci; u njoj obitava jak, kriepak
i krasan narod: pak ta zemlja da danas svojim političkim
i moralnim stanjem uzbnđjuje sažaljenje u svakom gledaocu.
Još prije kratko doba prenosnica kulture italske u hrvatski
narodj postala je sada robinja bez kultu}´e i napredka´^


XVIL-


Sve veće propadanje suma po banovini, a hrvatskom primorju
napose, prinuka kraljica Mariju Terezijuj da je g. 176)9.
izdala na hrvatskom jeziku zaton , u kom se koli o cayanju.
tako i zaštiti i uzgoju šuma razpraylja.


Brojeći mi taj spis, u obće medju najznamenitije u povjesti
šumarstva kod nas, spomenuti ćemo mu eto doslovce sadržaj:"
„Mi Marija Therezija 7. božjoai milosćum rimska cesarica udovica. .^^´
Ugerska, Pemskaj Dalmatinska^ Horvatska itd. kraljica apostolska Itd. itd.
Materinskom prigledbum i osebujno milostlvnom skrbljivoSćum, koju
imamo za liascn, i dobro obcinsko predragoga navn kraljevstva ugarskoga
pretegJiutij i povekšati; v pamet v žele i spo^^uale jesmo, kulike s^rednosls
i hasnovitosti je stalno neprestano lugoVj gajov, dubrav i loz, vu dobrom


i. cvetucem stališu začuvanje, i z deržavanje, škodljivo pako suprotivnera
uaćinom; ako zmešano, i prez reda seeeju se, njihovo na uikaj spravljanje
i opuŠeenje. Sadi toga zinašle jesmo osobujuu potreboću prez v sakogr. izpriÖavanja,
dobroga reda vu sečenju i uživanju lozj vu ovo kraljevstvo
taki Y peljati i početi. , , . . .
V sem dobi´o znano je", kuliko basne dugovanjem človečanskem donaša,
i kak potrebno, i basnovito je ne menje v sakomu po sebi, kak i
V semu skupa oreagu lugov, gajov. dubrav i loz Čuvanje i zdržavanje, ne samo
za hiž podiganje, i delanje, v sagdašnje kruha pečenje, jestvln i vsakojačkeli
napitkov pripravljanje, svetlostjufn, i vrućinom zdržavanje, i krepenje
Čioveka, i za ostale žitka človečanskoga pomoći, i potrebcće ; neg;o
talikajSe za soli^ železa i ostaleb rudneh jam kopanja, i tuliko uavukovj i
meštrij napravlanja zevsema potrebuje se. "


Poleg svedočanstva vendar istoga spoznanja navčile smo se, i dobro
V pamet v žele, da nepreceujeui ov kraljevstva kinć kruto za malo drži
se, i za euvauje i zdržavanje njegovo niti najtnenša ima se skrb, na tuliko
da lugi, gaji, dubrave i ioze zvekšem talom ali nemar.jo i razsipno sečcju


* FoSto je u originalu starinski pravopis težko iitljiy, uzesmo pisati novim pravopisom.
21