DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 279 —


rodno gosp. obzirah, imadu se pošuiiniti, te u buduće s istiraa u smislu
§. 2. postupati.


§. 170. Koja mjesta će se pošumiti i u kojem vriemenu odredit će
zem. vlada na temelju pi^edradnjah šum. nadzorničtva, koje će otom prije saslušati
vlastnika i susjedne interesente, kao i pol. oblast, te neće li vlastnik
ili ostali interesenti odredjeno pošumljivanje izvadjati, to će zem. vlada po
Šum. nadzorniČtvu isto izvesti, kao i za dalnji nadzor shodna odrediti, nu
na trošak dotičnikah.


Pošumljenje dužan je izvesti ponajprije onaj ili oni kojeg ili koj li
posjed time zaštićen bude, nu može i sam vlastnik svojim troskom to posu
mlj ivanj e izvesti.


§. 171. Država podupire pošumljivanje:


a) privremenim oprostom od poreza za površine koje će se pošumit (z.


c VII. ug. hv. od g. 75. §. 6. toc c);


h) bezplatnim dielenjem sjemena i biljkali;


c) pozaimlj ivanj em novacah u onih slućajevih, ako U se je pošumljivanje


ureda radi odredilo te dotičnik ili više njih vjerodostojno dokažu da


svojima silami nemogu te radnje izvesti;


d) novčanom pripomoći u slućajevih, ako \l se je pošumljivanje ureda


radi odredilo te. interesenti dokazati mogu, da će iz tog pošumljivanja


očekivat se imajuća korist manja biti od troska i npotrebljivanje rad


nje na pošumljivanje.


U takovom slučaju imade država razliku izmedju očekivat se imajuee
koristi i one nastalih troškovah u godišnjih obrocih polag napredovanja poŠumljivanja,
bez svakog prava na naknadu kao dr/avuu pripomoć dozvoliti.


Zakonodavstvo će od godine do godine ojn-cđjeljivati svotu keju će
moći zem. vlada kao zajam ili pripomoć za posumljivat-ije upotrebljivati.
§. 172. Grlede pošumlenja goljetih na krasu primorskom izdati će
se posebni zakon.


Prilozi za poviest suma i šumskoga gospodarstva
kod Hrvata


objelodanjuje Fran X- Kestereanek.


XVL


Govoreći prije o zlosretnom pravu ,,reserve^´ po sve one
dielove domovine naše, koji pod mljetacku vlast podpadoše, spomenu:´
mo takodjer i to, da je "baš to re;iervatno pravo bilo prvim
i najglavnijim uzrokom zatoru prekrasnoga nam njekoc, a
do.nas toli golietnog i strahovitog primorja. Nu ipak nam je
s druge strane priznati, da su pojedini mljetački gubernatori
Dalmacije i sami video očito propadanje te prekrasne zemlje,
opetovano nastojali, ne bi mogli izdanjem shodnih zakonskih