DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 46     <-- 46 -->        PDF

-- 278


§. 163. Svakiput, kada se dovrši koje pojedino plavljenje, ima poduzetnik
odmah javit to vlasti političkoj. Ova vlast pozvat će taki svekolike
dotlČnike, da svoje tražbine na naknadu štete, ako ih imadu, prijave uz
("etrnaest danah, u koliko ih nisu odprije već prijavili. Za tražbine na naknadu
, prijavljenje stopram po iiimaku toga roka, oprošten je poduzetnik
plavišta od svakoga jamčenja.


§. 164, Prekršaji ovih ustanovah, propisanih za plaviŠte i za naprave
splavne, imadu se po mjeri prouzročene tim štete, i to pri oštetah
od manje važnosti kaznit zatvorom od jednoga dana do tri tjedna, ili gtobom
od 5 do 100 for., pri oštetah pak znatnijih zatvorom od tri tjedna
do tri mjeseca, ili globom od sto do pet sto forintih, ili gubitkom povlastice.
Frekršniei imadu vrhu toga naknadit svekolike stete, tim prouzročene,


§. 165. K povjei-euietvom, koja su potrebita u obziru poduzećah plavištnih
1 pravljenja napravah spkvnih, imaju se svagda prizivati vještaci
nepristrani. Ovi će mnienje svoje izricat o vriednosti drvah, za plavljenje
namienjenih j o primjerenih troškovih plavištnih, o naknadi za porabu napravah
splavnih, o braništih i o naknadah za štete, kao i o načinu i veličini
jamčevine, ako se ista položit ima.


Ako dotičnici u obziru vriednosti drvah, koja se za plavljenje pi´euzimaju,
u obziru naknade primjerene za plavljenje zajedničko i za poi´abu
napravah splavnih, zatim u obziru naknadah, koje se imaju dat za štetu,
napokon u obziru jamčevine nisu zadovoljni izrekom vještakah, i ako u tom
nije moguće postići nagode, imadu se pronadjeni iznosci medjutim osigurati,
a stranke odpraviti na pat pravde.


Naredbe političkih vla&tih, u obziru samoga plavljenja, imadu se pri
svem tom izvršivat,


§. 166. Načelnici obćinah i vlasti političke držane su na ruku bit
poduzetnikom plavišta, da opet zadobiju svoja drva, koja je voda prigodom
plavljenja razniela.


JDlo TT.
Šumska zemaljska zaklada.


§. 167. Od na temelju ovog zakona utjerat se imajućih globa za
šumske prekršaje (§. 83.) kao i unišli novac prodajom konfisciranih predmeta
(§. 125.) pripadaju ^jry mjestnoj ubožkoj ili bolničkoj blagajni a
*/-» ustrojit se imajućoj šumskoj zemaljskoj zakladi.


§. 168. Šumska zemaljska zaklada služi samo za šumske svrhe a
istom upravlja zemaljska vlada.


IDio "V"I.
0 pošumljivanju goljatih.


§. 169. Takova gola mjesta gdje je poradi provale urvinah, stienah,
usovah, za preprečenje opustoSenja kroz buru i vododerine, kao i za prepreČenje
razšireuja popieščivanja zemljištah potrebito učvračenje tla iz na