DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 125 -oziiHv´i
\ al i iiuMiJc i jj^ianicr, jinjcdiniii ot)^^n,^i\ib i jnili po.-ji-^da,


])uTr f)ilj(/! ihLiaviiib .u,´Minira j i-azhiedj;t, kao sto su to poloci,
´gui-ke Ko.-e, NM´df, ´^laii dubo\´i i i. d., hud [iako i kojim ])0~
sebno ustanovljenim znal^om kao n. pr. sa slapovi, Jvriž^\´i,
šanre^´i^ jai-ci i t. d.


Mje^^tinliüe su se takova mjesta umjetnih razmedja lakodjer
i tako "ustanovljivaht, da su po dva momka prepirueili
se susjedniJi stranaka, istodobno poeimajuć, suprotnim pravcem
prema sti-ani buduće razmedje jurila, a tamo, gdje bi se slučajno
sastali, udarila bi se nova inedja.


Ustanovljivanje medja bilo je vazda dogovorno uz sudjelovanje
odaslanika raznih, stranaka, od kojih bi svaka po dovršenu
poslu dobila po jedan primjerak autentično podpisanog
zapisnika, ob obavljenom razvodu. Propis bijaše starodavan i
to, da se imadu medje, označene u razvodniku, jayno narodu
oglasiti, a ravnanja radi i po mogućnosti trajno označiti. Svaki
bi se pako protupravni prestup takovih medja kaznio globom,
i to bez razlike bio počinjen danju ili noćju, a inače služili
su ovakovi razvodnici još i kao znak prava koje stranke na
uživanje ´kojeg zemljišta, pašnika i t. d. Tko bi tako ustanovljenu
javnu medju svojevoljno porušio, kaznio bi se u nekih
stranab ća i smrću. Medje takove obilazili i)i knezovi fgla.vari)
susjednih obćina sporazumno od godine do godine, uzimajuć
tom sgođoni sobom po nekoliko dječaka iz susjednih sela, koje
bi onda na mjestih, gdje bje medja dvojbeno označena, izču.škali
i iztukli, da si pamteć mjesto, gdje su biJ63ni bili, i razmedju
zapamte, da budu onda prema potrebi i sami dojducemu
naraštaju mogli biti vodici i svjedoci prigodnih možebitnih razmirica
sbog povrieđe razmeđja s jedne ili druge strane.


: .
.. . VII.


Do sada nismo još ništa spomenuli ob odnosajih lova u
starih Hrvata, akoprem je poznato, da je lov kod svih naroda
ođ" vajkada u jiekom savezu sa sudbinom šuma. Ne ima_ dvojbe,..
đa_;su.i Hrvati od starine lov lovili, dapače znamo, da se je
zatiranje-grabežljive zvieradi. brojilo .u zasluge i junačtva. Braniti
svoje i stoku svoju od pogibeljne zvieradi bijaše nedvojbeno
prvim...poticakun.-lovcu, da zvderađ lovi. Nu lov, kako
znamOj nije se lovio samo na zvierad, no i na koristnu i ple^