DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 124 —


kulture, već u XII- viekn imamo pisanib spomenika, koji nam
predočnju tadanji družtveni kao i javni život. Ti spomenici
pako jesn krčki i senjski statut, žiakoni kastavski, grbaljski,
riečki, šibenioki i splietski, a medjii ovimi opet najstariji su
sačuvani zakoni otoka Krka od g, 1214. i onda zakon vinodolski
od god. 1280.


Obazriemo li se točnije na ove spomenike, to nalazimo
prije svega u krčkom statutu od god. 1388. sadržane´ I^ neke^
posebne ustanove, kojimi se zabranjuje bezvLastno siecenjejiesa


^ 0 Tu´djiirsumab, i to toli liesa za bačve i bednje, kao i gradju
u obće, docim ipak u inib štatutih one dobe ne nalazimo tomu
sličnih ustanova, dapače neki, n. pr. senjski statut jos i naročito
pođieljuje senjskim plemićem pravo prostog i neograničenog"
Tiečenja drvlja po svih senjskib planinab. Posljedice ove
povlasti senjskih plemića osjećaju Senjani još´ i danas dosta
gorko, jer duž čitavog hrvatskog primorja nije pogled Krasa
grozniji od onoga u okolišju toga grada.


Krčkim se statutom zabranjuje nadalje i paša po tudjih
pašnicib ili gajištih, durmunih zvanih, dapače se tamo ustanovljuje
i dosti velika globa od tri cekina u zlatu za svaki
komad marhe, .koja bi počinila kakovu štetu pasenjem po tudjih
durmunih. Isto se tako naredjuje, da će onaj, čija bi marha
zalazila na pa.-^u susjedne koje obćine, bilo to na pašnik ili u
drvnik, bez dozvole vlastnika pašnii^a, morati platiti globu od
20 soldina; ako li su se pako susjedi za zajedničku pašu pogodili,
to bje slobodno žiteljem danju puštati stoku i na pašnik
takove susjedne obćine, ali se ista raorala noćju bezuvjetno
opet kući odganjati. Odredba, za koju znam.o, da još i dan danas
obstoji.


Vidimo dakle, da se je ne samo pravo posjeda, već i zlo


poraba istog nastojalo krčkim statutom prepriečiti i braniti.


Neposredno nas pako taj statut još i upućuje na zaključak, da


su već i u ovo doba krčke šume morale prilično proredjene


biti, imajuć više služiti pašnikom, nego li drvnikom.


Da su pako u ovo doba već i obći pojmovi zemljištnog


posjeda u nas prilično razviti bili, svjedoči nam medju ostalim


i "tako zvani istarski razvodnik od god. 1325. Razvodnik ovaj


primjerak je staro-hrvatskih razvodnih t j . medjašnih i posje


dovnih listina^ a predočuje nam, kako se je u nas običavalo