DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 123 -^
gospodari Senja, možnimi knezovi Prankopani. Listina ugovora


toga vele je znamenita za proučavanje razvoja svjetske trgo


vine naše, jer nam ne predočuje samo robu i ine izvozne i


uvozne predmete senjske trgovine, nego nam i to kaže, koliko


i od koje se robe morala uvoznina plaćati, a koja bje slobodna.


Tako se n. pr. tamo ustanovljuje uvoznina na žito po staru


mjeru sa 10 soldina, od blaga pako po glavi 4 soldina, a od


konja, koji se izvažao, moralo se plaćati deseti dio vriednosti


na ime izyoznine. Nu najvažnijim predmetom senjske izvozne


trgovine bilo je gradjevno i ino drvo, pa se je i za ovo mo


rala plaćati neka izvoznina i to 57o od vriednosti ili kako se


tamo veli: „Item che tutti i legnami che se trazera per con


đmii fuora đel colfo debia 5 per Co." Akoprem su mlietacki


brodovi na temelju ovog ugovora bili prosti od plaćanja luka


rine, to su ipak morali plaćati n. pr. kod krčanja vesala do


l57o vriednosti na ime izvoznine, a isto tako su morali Mliet


oani u obće od svega, što bi u Senju tržili, plaćati desetinu u


kneževskii blagajnu.
´"""^ " ;Daće ove, koje su se morale plaćati za izvezeno drvo,


sačinja,xale bi znameniti dio^ prihoda senjskih .gospodara, kne


zova Frankopana, za onda najmožnijih hrvatskih velikaša. 0


njih bi nam još bilo tnj mimogređce spomenuti, da nisu glo


bili svojih podanika poput ine hrvatske vlastele prekomjernimi


daćami, osim što su brali desetinu, ter uvozninu na sol i vino^


pa su ih baš zato i podanici cienili i štovali


Neprestani doticaj naših primoraca sa Talijani imao je
uroditi n toliko zlim plodom, što se je primorjem našim talijanština
danomice širila, čemu su mnogo doprinieli talijanski
trgovci, koji se po naših gradovih nastaniše, te si gdjekoji kupiše
i zemlje i postadoše vJastelini, pa šireć se sve većma, stvoriše
tečajem vremena čitave obćine? pri tom pridržaše svoje
stare običaje da i posebite pravice, a novcem znali bi si od
mnogih vladara i raznih povlastica pribaviti, plaćajući u to
ime posebne danke u ime poreza. Razmatrajući svoje obrtnotrgovaSke
odnosaje prema Italiji, nismo još ništa spomenuli o
posjedovnih i pravnih odnošajih XIII, i XIV. vieka u nas.


Osvrnimo li se i na to, to vidimo, da, docim u najstarije
doba obstanka naroda našeg u današnjoj mu domovini još ne
imamo pisanih zakona i pravnih spomenika sa gledišta obće