DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 121 —


teatarskih navahx. Tataii r;.i2iori.se gi-ađove, a sva zemlja od
Cezme do Zagreba bje poharana i oplaćkaaa, liepi ti krajevi
oštaše pusti i ueobradjeui. Posve je jasno, da uz takovo tužne
okolnosti kulturno stanje i gospodarski razvoj domovine naše
Ilije mogao napredovati.


Veo spomenusmo, da u ovo doba postaje upliv mlietačke
republike, te jadranske Karthago, sve to pogubnijim po trgovinu
i moć hrvatskih prfmoj´skih gi´adova. Politika mlietacka išla je
prije svega za tira^ da si uterneljenjem naselbina na iztocnoj
obali jadranskoga mora osjegura trgovačku svezu sa iztokom.
I tako vidimOj gdje se glas o moćnoj republici širi diljem svieta
a to uplivom trgovine, koju tjeraše gotovo sa svimi za onda
poznatinii zemljami i narodi, ßazprostranjenost mlietačke trgovine
zabilježena je po nebrojenih trgovačkih ugovorih sa raznimi
obćinami i narodi al osobito sa hrvatskimi primorskimi
gradovi. Na iztocnoj obali jadranskoga mora nalazimo do mala
prva skladišta mlietackih trgovaca, koja su se ovuda razgranila
po mnogih, sigurnih naših lukah, i to sbog naslh plodina a poglavito
na^ih Šuma. Mlietćanom trebovaše sila drvne gradje za
brodovlje kao i njihove palače, a ne imajuć više šuma na poharanih
italskih planinah zalazili bi k nama, da si bud silom
bud milom osjeguraju potrebnvi gradju. Odtuda i oni potrajni
i žestoki bojevi medju Mlietcići i Hrvati, jer gdje si ne mogose
prisvojiti naše šume novcem i ugovori, naštojahu, da ih
izvojšte silom. Hrvati poznati kao mornari i na glasu za onda
graditelji brodova, bili su vazda cilj mlietackih politič ara i a
hrvatsko´ primorsko vino, ulje, voće, blago, sol i najizvrstniji
brodovni lies bijahu vječnim poticalom njihovih cincarskih
želja i težnja.


MlietSani kao koiistoljubni i bezdusni trgovci, pohlepni
jedino za blagom i bogatstvom, slabo se brinuse zaostalo;
trgovci prije svega ostavljahir svojim kolonijam i posvojenim
gi´adovom najveće slobode, samo da im trgovina bude sjegiirna.
Zato i ostavi toli slavna inaSe mlietacka republika uza svu
svoju veličajn.ost, umjetnost i obrtnost za poviest hrvatske kulture
tužan spomenik svoga barbarstva, koji će nas još viekove
sjećati gospodstva mlietackog lava, a taj je spomenik naš poharani
i goli Krasi Grabež, koga je počinila Mlietacka Hrvatskoj
na primorskom Krasu, neoprostiva je spomen gadnog samo