DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 162 —
marske osebujnosti i potreboće pojedinih krunovina? Izvjestitelj g.^ savjetnik
šumarstva E. Svobo^a.


5. Zaključak glede obdržavanja dogodišnjeg kongressa, i.
6. Izbor provedbenog odbora ovogodišnjeg kongressa. Osobito zanimivo
bje razpravljanje četvrte točke dnevuoga reda, pri čem bi ipak u
bitnosti po kongressu usvojen predlog češkog šumarskog družtva, po kojem
bi u buduće,imao kod ministarstva za poljodeljstvo u Beču obstojati
posebni odsjek za šumarska iztraživanja itđ. primjereno zaključku ovogodišnje
glavne skupštine Češkog šumarskog družfcva.
Novi nacln uzouvanja stupova, vinogradarskoga kolja itd.
Čitamo u j^Oesterreicbische Monatsschrift" , da se u najnovije doba u
Francezkoj stupovi, šliperi, grede itd. običavaju veoma uspješno impregnirati
običnom soj^unicom, kojoj se dodaje nešto sumporne kiseline — a
uspjeh, tvrde, da je veoma dobar. ´ ´


Odlikovanje, Ante conte Fanfogna, veleposjednik i načelnik u Trogiru
u Dalmaciji, odlikovan je od Njegove svetosti pape sbog zasluga^ koje
si oko ošumljivanja Krasa steČCj velekrstom reda svetoga Gjorgja,


Utamanjivanje koristnih ptica u Italiji. Polag talijanskog lovačkog
glasila „La Gaecia^´ bude u- mjestu Esino kod Varene u rujnu i
listopadu tjedimice do GOO tuceta t. j . ukupno oko 6000 komada
ptica polovljeno, ter većinom na tucet po 45 centlma razprodano. Večiuom
su to naše ptice pjevice a imenito ševe. — Dne 21 . listopada uhvaćeno
bi nedaleko Bergama od jednog jedinog lovca od 7. ure u jutro do 11.
ure do 543 komada ševa, kojih taj dan ogromno jato đoletilo bilo. Lovci
ti znadu češće po više stotina metara duge mreže namještati tako, da mogu
za jedno jutro pohvatati više puta na tisuće tih ptičica.


Borba sa kradljivci zvjeradi. Čitamo u „Mährisches Tagblatt" :
Dne 23. siečnja susreo je A. Hilbrand, lugar grofa vestfalskog, na gospoštiji,
ležećoj na granici gornje Austrije i Štajerske u okružju Leobenskom
u šumi tri zakrabuljena kradljivca. Kad ih je pozvao , da predadu
puškcj suprotstaviše mu se, udarajuć po njem, tako da mu slomiše rame,
i na glavi ga težko ozlediše. Oduzev lovcu oružje, udaljiše se uzev mu
pušku, torbu i šešir. Lovac takodjer se braneć težko je ranio jednog od
lopova tako, da mu se je krvni trag na daleko mogao sliediti, nu uzprkos
tomn još nisu proaadjeni do sada. .


Bojno vieće zečeva. Čitamo u „Neues Pester Journal:" „Čudnovato
se zbi u okolici Bernau-a prigodom lova na zečeve. Zečevi, do dvadeset
komada, budu sa svih strana obkoljeni, dva ubita, a ostali sye više
i više u sredinu te žive stupice zaćerani. Okrug bivao sve manji. Najednom
saberu se obkoljeni zečevi kaoiia signal ,— čovjek bi bar rekao


— na viećanje, koje li se imadu s njihove strane poduzeti mjere za
obraniti kožu u sredini obkoljenog polja. Na veliko čudo lovaca zaskoče
svi zečevi iznebuška u skupu na jedan kraj oboda, ter silnimi skokovi
uzmaknu. Samo dva njih platiše taj podhvat kožom, ostali ipak utekoše
sjegurnoj smrti. Za lovce je nedvojbeno zanimivo pitanje,,, jeda li su te zvieri
pri tom po nekoj osnovi radile?