DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 160 —


izložbi u Beöu izloži, uz razne podatke obzirom na uzgoj, dobit itd legnjaka
po raznih kneževskih dobrih jasno nam takodjer dokazaše važnost
te vrsti gojitbe. Po gojcu Weeb-u pako iznaša godišnji <5isti prihod jednog
jedinog ljeskovog grma do 6 for. Da se lešnjaci u Englezkoj već davna u
veliko uzgajaju, poznato je , a godišnji prihod lešnika u Siciliji iznaša do


150.000 mjera (Scheffel). Iz Krima pako godimice donašaju na veliki sajam
u Nižji Novgorod lešnjaka u vriednosti od lOO.OOO rubalja itd., što
mm sve^ nedvojbeno veliku korist i dobit racijonalnog uzgajanja lešnjaka
svjedoci, da pako baš i kod nas u Hrvatskoj lešnjaci vrlo dobro uspievaju,
znamo svi, pak zato i eto preporučujemo svim onim, koji se možda tim
uzgojem baviti kane, hun toplije netom izašiu knjižicu: „der Haseistvauch
und seine Kultur, von H. W. Palandt, Inspektor am Lutherischen Waisenhauye
zu Hildesheim. Berlin. Verlag von Parey 1881."
Riedki pojav. KoH nam je Ijetosnja zima blaga a proljeće ugodno
bilo, najljepše nam svjedoci i sliedeći riedki pojav. Dne 10. ožujka naime
nadjena su nedaleko Križevaca dva hrasta (kebra, Melolontha vulgaris),
koji se inaće tek u svibnju pojavljuju.


Austrijansko šumarsko dpužtvo. „Der oesterreichische Eeichsforstvereln´´
držaŠe svoju ovogodišnju glavnu skupštinu dne 20. ožujka t.


g. u prostorijah bečkoga gospodarskoga družtva pod predsjedniČtvom Njegove
preuzvišenosti predsjednika g. Banhans-a uz prisutnost mnogih u Beču
boravećih Članova. Od hrvatskih članova prisustvovao je sjednici g,. prof.
Kesterčanek. Od važnijih zaključaka spominjemo : da će družtvo svoju ovogodišnju
skupštinu obdržavati u rajesecu rujnu u Trstu, a na dnevnom će
redu biti 1. pitanje: koju važnost da imade Trst po trgovinu sa šumarskirai
proizvodi i 2. pitanje našumljenja kraških goljeti. Kako će ljetos
istodobno biti tamo i velika izložba, to se je moći pravom nadati dobromu
uspjehu te skupštine. Pošto se je dosadanji urednik družtvenog Časopisa
jjdie oesterreichische Monatsschrift für Forstwesen" poremećenog zdravlja
radi zahvalio na uredničtvu, bude po odboru zamoljen g. dvorski savjetnik
R. Mikliz, da preuzme redakciju, družtvenog časopisa, kojemu se je pozivu
poznati taj strukovnjak i odazvao nu uz uvjet, da će list samo još do
konca ove godine mjesečno izlaziti, nadalje pako samo još četiri puta na
godinu. — Nadamo se, da će družtvo i opet stići onaj stepen razvitka,
koji no je znalo kroz više godina častno zauzeti u našoj monarkiji. —
Družtvo je ljetos ujedno svoju tridesetgodišnjicu obstanka proslavilo, izabrav
g. Sumarnika Pfeifera u Moravskoj svojim počsstnim članom.´
Nova promjerka g. sumarnika Reussa. U Pragu izašla je netom
knji žica jjdie Baummesskluppe mit Registrirapparrat und Zählwerk zur
Erleieliterung der Bestandes-Massenaufnahmen und zur Controle der Nutzholz-
Äbpostungen, von H. Reuss junior, Forstmeister," koja svu pažnju šumara,
a imenito taxatorskog osoblja zaslužuje. Reussovu tu promjerku sgotavlja
mehanik E. Kraft i sin u Beču uz cienu od 30 for. Kako se imadosmo
zgode i sami osvjedočiti, konstrukcija promjerka vrlo je dobra —
ter vriedna preporuke.


Austrijski šumarski kongres. Ovogodišnji kongres austrijanskih
Bamara, kojemu je i ove godine podporom Visoke kr. zemaljske vlade ta