DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 43     <-- 43 -->        PDF

~ 169 ~


oslobodjena od poreda, platit će od svake puške 10 do 20 for. Ako libi
se pako uzprotivio onaj, koga dodani organ pozove, da se izkaže, bilo to
puškom ili samo prietnjami, tad će se proti njemu kazneno postupati. Tako
će se postupati i proti onim, koji bi kartu za lov spotvorili.


Prekršaje prijavljuje dotični organ, koji je na nje naišao, obćinskomu
poglavarstvu, a ono je dužno javit ih dalje poreznomu nadzorniku, i to već
za tri dana. Porezni nadzornik ima provesti razprav« ßbog dobodarinske
prikrate, i ako treba dalje stvar javiti nadležnomu kotarskomu sudu.


Dohodarstveni ovi prestupe! zastaruju, ako za šest mjeseci od prijave
porezni nadzornik ne povede iztrage. Kazneni prestupci ravnaju se po
kaznenom zakonu. Proti presudara poreznih nadzornika pozivlje se za 15
dana na financijalno ravnateljstvo u Zagrebu. Ako presude razno glase, može
se u trećoj molbi prizvati na financijalno upravno sudište. Ako se globa
ne može ućerati, tad zamienjuje svakih 10 for. jedan dan zatvora. Što je
izpod deset forinti, dat će jedan dan. Zatvor odredjuje na predlog poreznoga
nadzornika u Hrvatskoj i Slavoniji ban.


Trećina globe pripada prijavitelju, trećina eraru, a trećina obćini, u
^ojoj je prekršaj učinjen. Posliednja trećina može se u Hrvatskoj i Slavoniji
upotriebiti takodjer na zemalj. svrbe. Peti odsjek (§§. 49—55.) sadržava
prelazne ustanove, koje su takodjer dosta, a dielomice i vrlo važne.
Tko izgubi lovnu kartu, ima to javiti političkoj oblasti i dobit će novu,
al platit cielu pi´Jstojbu. Pokvarene karte mogu se izmieniti, nu molba na
porezni ured mora biti biljegovana biljegom od 50 novć. Ovaj zakon vriedit
će i za bivšu vojnu Krajinu, te stupiti u kriepost od 1, srpnja 1882. Za
prvu polovicu g. 1882. dignute lovne karte vriede do konca srpnja.


Njemačka šumarska družtva. U njemačkom carstvu imade danas
ukupno 26 pokrajinskih šumarskih družtva skupiiim brojem od 4.500 članova.
Sada se radi o tom , da se ustroji jedno obće njemačko šumarsko
družtvo za cleln državu. Dojdući XI. obći sastanak njemaćkib šumara
biti će g. 1882; u rujnu u Koburgu.


Sjednice upravljajućeg odbora. Upravljajući odbor brvatsko-slavouskog
šumarskog družtva držao je dne 2. i 8. travnja odborske sjednice
, ter pri tom stvorio više važnih zaključaka obzirom na obdržavanje
ovogodišnje glavne skupštine, kao i gledom na utjerivanje dražtvenih zaostataka
pojedinih Članova. Isto tako bude zaključeno pozvati onu gospođu
članove, koji bi bili voljni prisustvovati deputaciji, koja će tečajem mjeseca
rujna u Trstu hrvatsko-slavousko šumarsko drnztvo kod glavne skupštine
austrijanskog šumarskog družtva nastupati, da se izvole npravljajućem odboru
prijaviti.


Lešnjaci. Da su lešnjaci t. j . plod naše iieske (corihis colurna i


c. avelana), osobito pako oni iz Bosne i Dalmacije, već od davna predmetom
trgovine, poznata je stvar. Da je pako uzgoj lešnjaka takodjer i racijonalan
sa gledišta trgovačkoga, svjedoči nam medju ostalim ta-kođjer i
poznati uzgojitelj lešnika g, Burchardt iz Landsberga na Warthi spominjuć,
da je znao godimice iz vrlo neznatne površine leŠnika do 160 for. dobitka
izvaditi. Kolekcija lešnjaka, koju nam god. 1873. od 1. do 15. listopada
tipraviteljstvo dobara njegove Visosti kneza Schwarzenberga na svjetskoj