DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 158 ~


puške öastnika i vojnika stalne vojske i domobranstva, ako jih ne treba


za lov, te napokon oružje puškara i trgovaca, koje je prodaji namienjeno.


U §. 6. nabrojeni su pako oni, koji ne´ plaćaju poreza za lov, a to


su lovske sluge onih, koji po §. 2. plaćaju porez (to jest za te sluge itd.


mora se plaćati porez od pušaka, al ne porez za lov) ^ poljari, čobani i


lugari, po oblasti zaprisegnuti Šumarski činovnici itd. i to svi ti samo po


zemljištih, koja spadaju na njihov posao. Ovih 6 paragrafa sadržava obee


nite ustanove, drugi pako odsjek odredjuje u pet paragrafa (7—11), ko


liki je jedan i drugi porez. Porez od oružja iznosi 1 for. za jednocievku,


a 2 for. za dvocievku. Za lov plaća se na godinu 12 for. poreza. Porezna


godina za jedan i dnigi porez počimlje 1. kolovoza, a svrguje koncem


srpnja. Jedan i drugi porez ima se platiti za čitavu godinu.


U trećem odsjeku (§§. 12—37.) sadržane su ustanove o odmjerivanju
i pobiranju tih poi´eza. Porez od oružja odmjeruju obćinski organi,
porez pako onih, koji imadu plaćati i od oružja i od lova, odmjeruju porezni
uredi. Bjelice fasija dobivaju se badava. Fasije o oružju imadu se
predati u lipnju, dakle prije nego li počme porezna godina. Najavit se to
može i ustmeno. Tko kasnije kad kupi ili dobije pušku, ima to javiti za
8 dana. Oružje, oprošteno od poreza, ima se najaviti jedan put za uviek,
te će se o njem dobiti potvrda. Popisi odmjerena poreza bit će izloženi
8 dana. Pritužbe imadu se u tom roku predati poreznomu nadzorniku. 0
njih odlučuje konačno upravni odbor. Porezni nalog ima se porezovuikom
predati do konca srpnja. Porez od oružja ima se platiti 15 dana iza kako
bude uručen taj nalog. Poslie tog roka ućeruje se porez od oružja kao i
svaki drugi porez , nu bez zateznih kamata. Nadalje odredjuje se u tom
odsjeku, da je slobodno loviti samo onda, ako je dotiĆnik digao kartu za
lov, to jest, ako je platio porez. Karta za lov glasi samo na jednu osobu
i ne može se na drugu prenieti. Te karte izdaju kr. porezni uredi. Ustanovljeno
je takodjer, da u stanovitih sluĆajevih može gospodar uztegnufci
porez od plaće svojih sluga. Lovne karte ne smiju se po političkoj oblasti
vidimovatt Ijudem izpod 20 godina te slaboumnim, Ijudem, koji su zbog


prestupka zakona o ovih porezih pravomoćno obsudjeni, nu samo tri godine
od osude; osobam, koje su obsudjene sbog razbojstva ili drugoga zločinstva,
počinjena puškom, te napokon inozemcem, koji ne imadu jamca za se. Kad
se vidimovanje uzkrati, ima se lovna karta oduzeti, nu bivši njezin vlastnik
ne ima prava na nikakovu odštetu. Ako se vidimacija uzkrati, može. se
prizva^ti za 15 dana na velikoga župana, odnosno u Ugarskoj na upravni
odbor. Četvrti odsjek ´govori o dohodarstvenih prekršajih ovoga zakona.
Organi javne sigurnosti i iinancijalni organi dužni su zahtjevati, da im svi
lovci bez razlike pokažu svoje karte, a lovci moraju im karte pokazati.
Tko ne bi karte imao, mora odmah prestati loviti, te ako ga dotični organ
ne pozna, dati zalog ili g njim otići pred bližnju oblast. Kazne su velike
(§. 41. i 42.). Tko ne pokaže na zahtjev lovne karte, plaća 1 do 10 for.


Tko ne imajuć karte ne prestane umah loviti ili ne kaže imena, ili
kaže drugo ime, ili ne da zaloga, ili neće da ide do oblasti, ili je drugomu
posudio kartu ili lovi tudjom kartom, taj će platiti od 20 do 200 fr.
Tko zataji pušku, koja je pod porezom ili ide u lov s puškom , koja je