DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 157 —


podmetnuta bila — a dne 17. ožujka noćju pojavila se je vatra i u
gumah onkraj zagrebačke gore; izgorjelo je do 150 jutara äume i 50 hvati
već izradjenih drva. Dne 13. ožujka po podne-izgorjele su šume Batjane,
Medak i Bkupidase u podžupaniji daruvarskoj, 17. pako porodila «e je
vatra u šumah Topolća i Brezovica u podžupaniji osječkoj, izgorjelo je do
220 jutara šume i t. d.


Novo djelo o hrvatskom šumarstvu. Nedavno izadje u Bet-u u
knjižari Vilima Fricka vrlo zanimivo djelo, pod naslovom: „Ungarns Holzindustrie
tind Holzhandel. Technische, wirtschaftliehe und statistische Mittheilungen
für Holiihändler, liolz-Industrielle, Forstwirthe ecc. Eine Monographie
von Alesander Engel, Holzhändler und Holzindustrieller in Fhiua:
Adolf Engel und Söhne. Mit einer Landkarte und zahlreichen in den Te\t
gedruckten Holzschnitten." Knjiga izdana je medju strukovnimi publikatdjami
tehnologičkog obrtnit´jkog muzeja u Beču, a posve<^ena po piscu njegovoj
preuzvisenosti g. barunu Qabrielu Kemeny-u; vvlo je ukusno i bogato
opremljena, pak se u vele obazire i na naše hrvatsko-slavoiiske^ Jji-govaČke
obrtno šmnarske odnosaje, popunjujuć nam tako vrlo osjetljiv manjak
u literaturi. Ne samo da je vrlo zanimiva, no i poučna, pak ju zaoto i
spomenusmo, a da nam Hz Dabelovskyevu i Bedojevu radnja tu granu
dovoljno izcrpljnje, dokazuje nam i sadržaj knjige: 1. Uporabljivanje hrastovine
na ejepku građju. — 2. Uporabljivanje hraatovine za laktovinu.


— 3. Ostala uporaba hrastovine: kao oblikovina, kao tesana gradja, kao
piljenice, kao kalana gradja. — 4. Gulenje hrastika. — 5. Uporabljivanje
jasenovine. — 6. Uporabljivanje briestovine. — 7. Uporabljivanje grabovine.
— 8. Uporabljivanje bukovine. — Uporabljivanje ostalog tvrdog
drvlja. ´— Dodatak. — Ciena je knjizi u zlatovezu 2 for.
Osnova novoga zakona o porezu na oružje i na lov. Zajednički
ngarsko-hrvatski sabor razpravljat će na skoro o toj zakonskoj osnovi,
te ćemo stoga priobćiti na kratko njezin sadržaj, u koliko (5e u obće i
svakog šumara zanimati, — U §. 1. ustanovljuje se^ da ovaj zakon ne dira
u zak. SI. 6. od g. 1872. o pravu lovljenja kao niti u pravo Hrvatske i
Slavonije, da o lovnom pravu može samostalno odlučivati. Ostaje takodjer
u kriepostt i zak. čd. 44. 1876, te se samo ukida zak. 6]. 21. 1875.
namjesto koga će vrlediti ustanove, sadržane u sliedeeih paragraiih osnove.


§. 2. osnove odredjuje, da od oružja plaća porez svatko, tko posjeduje
lovne puške, bilo da sam lovi ili singe mn ili da lovište goji ili Čuva,
zatim i svaki onaj, koji pušku ima, da čuva polja ili Šume.


§.3 . odredjuje, da se osim poreza od oružja ima plaćati i porez za
lov. Taj porez plaćaju oni, koji po zakonu o lovu smijn lov loviti, te se
tim pravom koriste bilo na vlastitom ili na tudjem lovištu. Tko ne drži
oružja, al lovi jašuć (na konju), plaća samo porez od lova.


U §. 4. odredjuje se, da članovi vladalačke obitelji ne plaćajn niti
poreza za oružje niti poreza za lov.


U §. 5. nabrojeno je ono oružje, koje ne plaća poreza. To je oružje
po javnih zavodib i zbirkah te kod oblasti, nadalje oružje, koje obitelji
Čuvaju na uspomenu, zatim zastarjelo oružje po privatnih zbirkah, službeno
Oružje oružnikaj redarstvenikaj financijalnih stražara^ lugara, šumara itd.