DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 156 —


ßazlicite nesti.


Na ubavjest. Kako to već jednom javismo, zaključio je upravljajući
odbor, d;L se ovogodišnja glavna skupština našega družtva obdržaje
početkom kolovoza i to 11., 12, i 13. u Zagrebu. Prema zaključku lanjske
glavne skupštine biti će ljetos na dnevnom redu medju ostalim takodjer
i razprava glede „Nacrta osnove šumskoga zakona za HrvatskuSlavoniju," koji no je Visoka kr. zemalj. vlada još 26. listopada g. 1871.
strukovnjakom na uvid predložila bila — ter koga se otisci još kod pomoćnih
ureda kr. zemalj. vlade u Zagrebu dobiti mogu.


Izvještiteijstvo obzirom na taj tema preuzeše gg- Vilim Dojković,
nadšnmar u Glini i Dragutin Laksar, šumar a Belovaru, a družtveni tajnik
zastupati će upravljajući odbor. — Kako je uobće razprava ovog pitanja
baš od eminentne važnosti po svakoga hrvatskoga Šumara , to se nadamo,
da će svaki i sliednji naših sudrugova nastojati, da toj skupštini sudjeluje,
a u interesu stvari željeti bi bilo, da si svaki od gospode
gori spomenuti nacrfc osnove novoga šumskoga zakona dobav
i — posto će taj valjda biti predmetom specijalne debate, ter što
bi se time teöaj ciele razprave znatno ujednostruĆiti mogao. Spominjemo
to pako poglavito stoga, da se gospoda Članovi uzmognu još za dobe
stvari primjereno pripraviti. Tim pako, što će se ta skupština u Zagrebu
obdržavati, moći će se gospoda Članovi najbolje i s ostalim! obstojnostmi
družtva upoznati, potanji program pako objavit će upravljajući odbor svojedobno
običnim načinom.


Stanje družtvene blagajne. Kao što nam izkaz stanja družtvene
blagajne svjedoči, iznaša svota družtvenih tražbina na redovitih prinescih
članova svotu od više hiljada forinti, dočim s druge strane i opet družtveni
izdatci danomice rastu, stoga se upi´avljajući odbor ovime i opet
obraća na svu onu gospoda, koja družtvenoj blagajni štogodj duguju, molbom,
da izvole te svoje dugove Čim prije namiriti.


Crni zec. Kako u „Centralblatt. f. g. Forstwesen" čitamo, ubit bi
dne 14. veljače t. g. u mjestu Poska-Pe ter vica na lovištu g. , dr. Vebskoga
crn zec. Ovo je sada već drugi crni zec, koji bje u pruskoj Slezkoj
obit; prvi bje ubit u prosincu 1873. godine u Frankenbergu. Svakako vrlo
Tcdki slučaj u zapadnoj Europi.


Šumski požari. Polovicom veljače porodiše se malne po svih krajevih
južne Dalmacije i Hercegovine, gdje ustanak vlada, veliki šumski
požari; ne ima dvojbe, da oe tomu biti povod razna ta borišta i logori, tob
astaša kob i vojske. Kako medjutim ljetos proljeće a i zima vanredno
stihe bijahu, to nam i kod nas u HrA^atskoj s mnogih strana dolaze glasovi
0 velikih šumskih požarih. Tako izgoriše dne 9. veljače noćju branjevine
obćine ParkaševaČke. Dne 15. veljače na večer zapali se na dvie
strane šuma Lešina u podžupaniji pakračkoj, vlastničtvo A. pl. Tükörija.
Izgoijelo je pri tom do 60 jutara mlade šume. Vatra nastala je usljed
neopreznog loženja vatre. Dne 17. veljače i opet jutrom pojavila se vatra
u šumi Strinčić, kotara rakovačkoga. Sumnja se, da je vatra hotomično