DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 39     <-- 39 -->        PDF

~- 155 ~


Pošto su krošnje nekih stabala vihrom odkinute^ to Je obćina
dala za predusresti tomu u buduće, i svim ostalim stablom
krošnje prikratiti, bez da bi zato stabla štetovala bila. Lani
zasadjeno je do 600 komada eucalyptusa u toj okolici, i to najviše
stabala uzgojenih na Korčuli, a ljetos kani obcina te svoje
nasade još i povećati, Tuj sam nadalje našao i jedan esemplar
eucalyptusa, iz panjeva pomladjen.


U Dubrovniku našao sam dvo-, tro- i četirgodišnja stabalca
eucalyptusa globulusa uzgojena u loncih kod „Comizio
arargio" u Lapadu na stotine, što osobito predsjedniku ovoga
družtva barunu Goudali-Ghetaldi-u u zasluge upisati valja. Isti
bio je pođjedno tako sretan, da je ljetos imao u obće prvi cvatući
eucalyptus u Dalmaciji, a bijaše to liepo stabalce od E.
eprnuata, 13. lipnja medjutim već je ocvalo bilo.


Na divnom ostrvu Lokrumu imade takodjer dva starija
eucalyptusa, koji su dobro uzčuvani, a u novije doba posadjeno
je tuj i više tih stabalca i to razne vrsti kao n. p. Eucalyptus
globulus, E- rostrata, E. amygdalina i t. đ.


U Kotoru imade u bobnickom vrtu do 50 komada raznih
vrsti eucalyptusa.


U Budvi dobro se uzcuvaše toli stariji koii i noviji napadi.
Zlo pako prodjoše nasadi u Zadru, Skradinu, Vrgorcu,
Makarskoj i oni u okolišju Neretve, i poimence u Metkoviću,
a biti će tomu bezdvojbeno uzi-okom hladni vjetrovi i oštre
zime po tih krajevih, a jedino da bi možda ipak tuj moći bilo
uzgojiti još žilavije vrsti kao n, pr. E. urnigera i resenifera,
koje i oštrije studeni dobro podnašaju.


Tim bih bio u kratko izcrpio sve o današnjem stanju uzgoja
eucalyptusa po Dalmaciji, pridržajuć si u svoje vrieme,
bude li šta zanimiva, i opet koju napisati, mimogredce pako
držim, da ne bude s gorjega, ako spomenem još obzirom na
stanje nasada dvijuh vrsti australskih bagrema, naime: Accacia
decurrens i Accacia pygmantha, kojih nasade nalazimo na
Lešini, Korćuiij Lokrumu i u Kotoru, gdje u obće prilično dobro
uspievaju.