DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 36     <-- 36 -->        PDF

. — 153 ,


3, Vitka omorika ili ja dika razlikuje se od prvašnje
na prvi pogled đebelimi granami, na pokrajnih tankih i visećih
grancicahj kojih igle su dobrano opuznjene, u ostalom su igle
dulje i užje prama prijašnjim; stablo i grane vitke, šešarke
jako dugačke, dok su mlade žuto-zelene.


4. Kostrušastaomorika odlikuje se tim, što ima grane
prama vršiki nešto stubocno postavljene, a igle po granah
cešljasto poredane, prama prijašnjim kraće i deblje. Po obliku
izgleda stablo kostrušasto, a ne raste tako krupno kao ostala
ovoga roda; raste po vrhuncih planine.
Oko četiri sata po podne stignemo sa protivne strane
opet na Lazac, pošto smo tako za vrieme od devet sati cielu
planinu Eišnjak obišli. Put taj ostati će mi uviek u uspomeni,
jer je predjel taj u svakom obziru za šumara zanimiv, te bih
osobito vježbenikom šumarstva preporučio, da nastoje u ljetno
doba, kad se tuj sa drvom živahno kod šumarije na Lazcu
radi, neko vrieme probavit, da se tako s gorskim gospodarenjem
šuma i praktično upoznađu.


Eucalyptus.


Napisao 5*. Zikmundovsk y šumarski nadzornik u Zadru.


II.
U posliednjem broju ovoga lista priobćio nam bio g. D.
Nanincini obcenita ob uzgoju i koristi eucalvptusaj s osobitim
obzirom na naše domaće odnošaje. Da popunimo taj članak spomenuti
ćemo danas nešta ob uzgoju eucalyptusa u Dalmaciji
obzirom na ölanak, što no ga je c. kr. nadzornik šumarstva za
Dalmaciju g. F. Zikmuudovsky bio u drugom svezku „Oesterreichisehe
Monatsschrift für Forstwesen g. 1882." objelodanio :
„Eucalyptusa nalazimo u Dalmaciji prije svega u mjestih
Trogiru, Spljetu, Lešinu, Starom gradu, Korčuli, 5´mokvici,
Stonju, Dubrovniku, Lokrumu i u Kotoru. Sva tuj uspjevajuća
stabalca liepo su uzcuvana uz svu strogu eimu g. 1880/1.,
samo eucalyptusi,,nasadjeni u okolici Skradina i Zadra propađoše.
Prigodom službenih putovanja Dalmacijom g, 1881. imadoh
prilike toli starije koli i novije od g. 1880. potičuće nasade
eucalyptusa razgledati, pak stoga osobitim zadovoljstvom