DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 151 mu
nije revir, a niti je imao posla, nu damu je poznato, da
su tom stranom i turiste i botanici zalazili.


Ako je uzlaz težak, to je silazak još.mnogo težji bio, jer
je čovjek imao pred sobom visoke strmine i duboke ponore,
gdje se valja dobro čuvati. Ni staze ne bijaše nigdje vidjeti,
koje bi se čovjek držati imao, osim traga medjedskog, koji je
svojom balegom označio, da je tuj prošao.


Osobitu pozornost probudi U´ nami u nekoj dubokoj kotlini
navaljano kamenje od ogromne veličine, koje se je, kako bijaše
vidjeti, od pećine sa vrba odrusilo. Gosp. Ozbold opazi, da ono
tuj odavna ne leži, te da se je to prigodom, potresa, koji je i
ovdje bio, strovaliti moralo. Tako se prošuljamo i kroz gustu
klekovinu, koja svoje grane širi i prepliće na više metara po
kamenju, te stignemo nakon sata hoda jedva do kržljavog bukvika,
gdje se je čovjek barem mogao rukom prihvatiti i sjegurnije
silaziti, Cim niže silazismo, tim dolazismo u jace bukove
šume, te tako silazec preko brda i gudura namjerimo se na
neki zapušteni šumski put, koji nas je imao izvesti na Lazac.
Iduć tim putem vidjesmo raznovrstno šikarje kao i kod Sniežnika
uz razplodjenu malinu, koja je tuj baš dozriela, što nam
je vrlo dobro došlo, jer smo si njezinim plodom u toj pustinji
zaslastili i žedju ugasili, pošto u tih brdinah nigdje vriela niti
potočića ne ima.


Od drveća, koje se u tih predjelih nalazi, navesti mi je
ranu bukvu sa tankom korom i bielim drvom, koja xuj ciele
sastojine čini, zatim više. suvrsti omorike, na koje me šumar
Ozbold upozori, i,koje drvodjelci razpoznavaju koli po izradbi
drva toli po rastnji stabla, kori i smještenju igala po hvojicah.
To jesu:


Rana ili mehka omorika odlikuje se tim, što ima u
cvietnici vrlo ružičasto-crljenu mužku resu, mlade su šesarke
Ijubicasto-zagašene, dozriele hrdjasto-zagašene, kraće i krupnije,


— Šesarke dozrievaju 14 dana prije nego kod drugih suvrsti,
drvo je mekano i lasno se izradjuje.
Pozna ili tvrda omorika razlikuje se od prvašnje
time, što ima mužku resu manje ružicasto-crljenu, mlade šesarke
crljene, dozriele hrdjasto-žute, veće su i tanje, zriju
kasnije, drvo vise crljenkasto i čvrsto, čega radi traži se za
jarbole.