DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 32     <-- 32 -->        PDF

_ 148


mi je bio taj predjel zato, jer sam putem razabirao raznovrstno
dryece i šikarje, štono se po gajevih i lugovib ravnib predjela
ne vidja, niti raste, tako je tuj vidjeti razplodjeui smrić patuljasti.,
jedna vrst borovice (Juniperus nana), koja samo na
planinak uspieva^ ona ne raste u visinu, već pruža dugačko
svoje granje širom po kamenju poput bršljana. Vidjeli i jarebiku
(Sorbus aucuparia) sa liepim crljenim plodom, zatim crljenu
zovu (Sambucus racemosa) sa liepim grozdastim crljenim plodom,
što žbunj osobito krasi, nadalje više vrsti od kozilca
(Lonicera), a vidjeh tuj i divlje groždjice (Ribes alpina) sa
liepim crljenim. plodom, koji u to doba bijaše podpuno dozrio.
Plod mu naliči običnomu ribizu u vrtu, samo što ima bljutav
okus, čega radi nitko ni ne mari za njega, kao niti za ogrozak
(Ribes grassularia), koji takodjer žbunjasto tud raste. Bobulje
ovog bodljastog žbunja dakako ne budu velike kao u vrtu, nego
dorastu od veličine dramlije. Iduć dalje opazim vrbe od više
vrsti, gdje po pećinak životare, koje vrsti tuj se ivom zoyu,
akoprem ni malo po ritoyih rastućoj ivi ne nalikuju. Nadalje
viditi je tuj žbunjastu smrdljivku (Rkamnus alpinus) sa yelikim
i debelim lišćem i plodom crnom bobuljom, od veličine zečare
sačme. Iz bobuljaka tik vadi se fina smedjasta boja, te joj
je toga radi plod poznat u trgovinu Stigav na granicu gospostije
Grbyczy, koja sa gospoštijom Turn-Tazis medjaši, krenemo
s puta od iztocne strane na Sniežnik. Uzlaz od ove strane uz
strmo brdo i kroz kržljavu buköyinu a napokon i kroz gustu
prepletenu klekovinu bio je dosta naporan, dok se napokon
ipak na vrhunac Sniežnika ne uspjesmo, odkle nam se otvorio
prekrasan yidik na more i planinu Rišnjak, kojoj se odtud ciela
južna strana vidi i na koju se imadoh drugi dan uzpeti. Razgledav
malko veličanstvenu narav, zaputim se sa lugarom po
golom slemenu duž Sniežnika, koji se pruža preko :dva sata
hoda, te se napokon spustimo istim putem, kojim i prije dvie
godine do Lazca, gdje pred večer nakon šestsatnog hodanja na
konak stigosmo.


Kako rekoh, ima na Lazcu sazidana kuća za lugara i,pomoćnog
šumara, koji potonji ipak ljeti tuj zatočen, a ima tukrčma vlastelinska, gdje okriepe dobit možeš, ako si ju nisi
bio sobom ponieo. Jedno 200 metara dalje stoji u šumi ^kapela,
koju je prijašnji vlastelin Baravio dao sazidati, ^ ali žalibože,