DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 28     <-- 28 -->        PDF

_ 144 —


Zatim zaputim se sa kr. katastralnim šumskim procjeniteljem
g. Houvaltom i pomoćnim šumarom Ozboldom te jednim
lugarom u šumu gospostije Ghyczyj gdje izkoLcismo pokusnu
plohu od jedne rali u mješovitoj sastojim od omorike i bukve,
koja je na kamenu (kršu) inače u srednjem sklopu na visini
od 3200´ n, m. porasla. Na označenoj rali izmjerismo i prebrojismo
sve drvlje , te pronadjosmo 140 stabala, medju kojimi
bijaše 82 stabla omorike sa 33%^ popriecnog promjera u prsnoj
visini i 58 bukovih stabala sa 31%^ popriecnog promjera, i
ukupnom drvnom gromadom od 4121 kubične stope u. dobi od
120 godina i sa godišnjim popriečnim prirastom od 36 kub
stopa na ral i godinu. "Primjetiti je ipak, daše godišnji prirast
na drvu tnj stopram oko 140. godine poeima bujno razvijati,
što nam pokazivahu stari panji. Za obavu te radnje, gdje su
se imala i uzor-stabla posjeći i proračunati, trebasmo 4 radnika,
a cio posao obavismo za 3 ure.


Akoprem nam se je bio, taj dan jutrom pokazao prijatnim,
to se je ipak pod večer naoblačilo, i sutradan^ tako kišovito
vrieme bilo, da na posjet Rišnjaka niti pomisliti bilo nije, i
tako moradoh za ovu godinu s tog odustati.


Grodine 1880. zanese me opet službeni put u šumske prediele
naprama planini Risnjaku kad na 21. srpnja u selo Crniiug
stignem. Tu dobijem dva lugara, da me prate u šumu Crnilug
zvanu, koju sam imao u katastralnom poslu pregledati.


U 9 ura u jutro zaputim se sa lugari iz sela sve itz brdo
kroz šuma Cniilug, gospoStije Turu-Taxis, koja zauzimlje povr.
siuu od preko 7000, rali a pruža se do podnožja Rišnjaka.
duma ta sastoji iz smjese omorike, jele i bukve, te je najljepša
šuma, kojii gospoštija ta ovdje posjeduje, iz nje se godimice
mnogo drva za tehničku porabu sieče i u susjedne luke izvaža.
I tako uzpinjuć se većinom po kozjoj stazi šumom, stigosmo
oko jedne ure popodne do šumske kolibe na podnožju Rišnjakaj
ter se tuj odmorismo i okriepisrao. Kako je taj dan bila velika
\ruoina, ter pošto se moradosmo po kamenitom tom putu malo
ne četiri uie uzpinjati, bio nam je odmor svima doista baš
nuždom. Pokle smo odrucalij bilo je i četir sata po podne, kad
no krenusmo na Risnjak, na koji bi se imali, od kolibe do
vrha, dobar sat uz brdo uzx^i´ßjati; vidiv jedan od lugara, da
se težko dižemo, primjeti: „Pa šta ćete na glavici Rišnjaka?