DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 143 —


vine kosti, 0 kojih sam razabrati mogao, đa su od marvinčeta,
na što se ponešto zabrinuh, a kako i ne bi, kad stojah tuj
osamljen u ovoj pustoši bez ikakvog oružja, do li svoga kiobrana;
stanem dakle dovikivati šumara Ozbolda, koji se je dobrano
odaljio bio, da se povrati. Kad se je oyaj povratio, zapitam
ga, što 0 tih kostih misli, na što mi reee, da su prošle
godine pastiri ovamo marhu na pašu gonili, te da su pri tom
dva vola od međjeda ubita, pak se zato pastiri sada ne ufaju
više ovamo na pašu, i ako kađkad dodju, to da se više čobana
skupi, koji po noći vatru nalože na više miesta, da time tu
opasnu zvjerad plaše, koja da, kako reče, od vatre zazire.


Nakon poduljeg razmatranja po visocini Sniežnika povratimo
se istim putem kući. Na Sniežniku odsiecem stablo od
klekovine u promjeru 4^y(„, debelo i 30 godina staro. Niže dole
od iste, gdje bukva prestaje rasti, posiečem jednu bukvu od
5%t, u promjeru, 65 godina staru i na golu kamenu izraslu;
kora bukve bijaše 1´»^ debela, a drvo joj bielo i tvrdo kao đrenovo.
Spuštajuć se niže, gdje omorika prestaje rasti, dadem posjeći
jedno stablo od omorike, koje u promjeru debla bijaše
11 %j debelo i 72 godine staro? godovi bijahu tako cesti, da ih
jedva bijaše moći prebrojiti, a sve tri vrsti drveća uzrasle su
tako rekuć na samom kamenu.


Sada predloži moj drug, da se spustimo u jednu guduru,
jer da on zna, gdje se medjeđ danju obično zadržaje, pa da
ćemo ga možda vidjeti ~ ja mu se ipak na ponudi zahvalim,
pošto se u njegovu đvocjevku, koju je sobom imao, ne pouzdah,
te mu izjavim, da ća mu drage volje ponudu prihvatiti drugiput,
kad budem i sam oboružan, jer da svojim kišobranom ne
idem medjedu u jamu vizite praviti. Iduć sve šumom naidjosmo
više puta na tetrebovca, kojeg u tih predjelih, kako mi šumar
Ozbold reče, dosta imade, nadalje opazim od ptica pjevačica
taj još ćizka (Zeisig) i zimovku (Gimpel), koji se tuj takodjer
gnjezdi, docim ga je kod nas samo ob zimu vidjeti. Vidjeh takodjer
riedkoga, mnogim nepoznatoga žutoglavoga djetela (der
dreizehige Specht). Taj ima tri prstaka na nogi, mužak je žutoglav,
veličine kao i obični šareni đjetao, crljenog podrepnog
perja, prebiva samo u planinah, gdje ima smrekovih i jelovih šuma.
Oko 11 sati prije podne povratismo se u Lazac i tuj se do
podne odmarasmo.