DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 139 "
li pako procieniti, al sjegurno je, da na Mljađe forinti broji—
ne gleđeć i na to, da pri tom i sama država bitno štetuje time;
i to ce se napokon svakako morati vlastnikom dotičnih šuma,
ma i težko, stanoviti odpust od plaćanja poreza dozvoliti, a
time se naravno opet i državni prihodi nmanjiti moraju, što
bi takodjer valjalo na kompetentnom mjestu u obzir uzeti.


feumski požari, koji se u posliednje doba tako rekuć pravilno
od vremena do vremena u nas opetovahu, jasno nam dokazuju
nedostatnost sadanje političke uprave u zemlji za dobe
ovakovih nesreća. Najpreča je pako nužda, da se već jednom
osobito kod obćina na put stane tom titranju i igranju za gašenja
takovih vatra, kao i onom viecitom utjerivanju poreza
kroz cielu godinu, kojim se ma baš sva djelatna snaga uprave
absorbira. Jedna je ovdjašnja obćina podigla tužbu kod nadležnog
suda protiv više drugih obćina zbog hotomicnog paleža,
pa i sami neki obćinari traže, da se povede iztraga, za da
se sazna krivac tih požara, Vidit ćemo, kakav li će uspjeh izkazati
iztraga! Nu ako se možda i bude tim putem jedan ili
drugi zločinac našao, što će to obćini ili privatnom posjedniku
izgorjele šume koristiti, kad i onako o kakovoj naknadi štete
uz vlađajuće siromaštvo nit govora ne može biti.


Na cielom se svietu gospodarska zemljišta komasiraju,
samo se u nas obratno radi, i to zakonitimi diobami kao i tajnim
dieienjem. Naše je seljactvo tim baš propalo, tako da će
proći generacije, dok se rane ove nanesene narodu našem i opet
zaciele. Od samog tobožnjeg slobođoumja zaboravismo u Hrvatskoj
i Slavoniji, da je samo snažni i imućni seljački stališ
prva i bitna podloga državnom blagostanju.


Ako i nisu sve te diobe zakonito po gruntovnicah provedene,
to je ipak većina ovdjašnjeg pučanstva tako osiromašena,
da, kako rekoh, o kakovoj odšteti ne može ni govora biti, ma sve
da se i krivci spomenutih paleža pronađju. Najpreča je dakle
potreba, da se već jednom i u nas poprimu neke mjere, za u
obće predusresti i onemogućiti takove nesreće bar u buduće.


Danas u oči tolikih nesreća po svih krajevih, jedva da
nam se u obće već kakvome uspjehu u tom pogledu nadati, jer
je javna uprava, bar u nas, već višegodišnjimi neoprostivimi
griesi narod dovela tamo, da u obće već ni zakona ne štuje.


— Pozivljemo se u tom pogledu samo na odnošaje u Pakracu