DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 138 da
se obrt i industrija u nas digne na onaj stepen, na kojem
su danas naši sjeverni i zapadni susjedi.


Po tom pako ostao bi naš novac, koji plaćamo za onih
više od 100.000 m. centa drvene robe, što ju iz inozemstva za
skup novac uvažamo, kod kuće, da što više, mi bismo tada i
na milione metr. centa drvene robe toli za sebe, koli i za susjede
naše proizvadjati mogli.


Uzmimo samo na um, koliko bi više rada naš narod mogao
imati samo podpnnijim prigotavljanjem bacvarske robe u Slavoniji,
iz koje se na 30 milijuna dužica godimice izvaža. A zar
ne bi tada i drvo naše poskočilo u svojoj vriednosti bar za onu
dobit, za koju se danas ćak u Bordeaux i Marseille na dalnju
izradbu vozi.


Eecimo, da vlada ili ma tko drugi dobavi okružne pile
za definitivno pricelavanje dužice, liublace za struganje, a tako
vijugaće ili tokare za priredjivanje podova, to bi se već samo
tim naše dužice za 7io manje radi odpadka u Francezku vozile,
a za toliko i poštarine pristedilo, docim bi naša surovina za
toliko i skuplja bila.


Ovo pako neka nam opet bude kažiprstom, od kakove bi
potriebe u Hrvatskoj drvarsko-obrtno-inđustrijalue učione bile,
kojih se zadaća naše šumarsko družtvo, a tako i trgovackoobrtno
i gospodarsko latiti mora, da i našu visoku vladu na
to skrenu, da i ona na tom polju već jednom raditi odpočme.


U Lokvab dne 9. veljače 1882,


K šumskim požarom pakračke podžupanije*)


priposlao Ljudevit Stein^ ravnatelj gospoštije pakračke.


Šumski požari preuzeše u posliednje doba u Petrovoj gori,
Javorniku i Papuku na toliko mah toli po šumah vlastelinskih,
koli i po šumah obćinskih, da je i od šuma gradiškog okružja


požežke županije dobra trećina postala žrtvom piromanije
pojedinih Ijudih. Kvarovi po branjevinah i kulturah, na
čistih deblih i korenju nije moći ni približno označiti, nekmo


^ *) 0 žumskili požarih u raznih krajevih domovine riđi različite viesti
„Šumski požari.« Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 139 "
li pako procieniti, al sjegurno je, da na Mljađe forinti broji—
ne gleđeć i na to, da pri tom i sama država bitno štetuje time;
i to ce se napokon svakako morati vlastnikom dotičnih šuma,
ma i težko, stanoviti odpust od plaćanja poreza dozvoliti, a
time se naravno opet i državni prihodi nmanjiti moraju, što
bi takodjer valjalo na kompetentnom mjestu u obzir uzeti.


feumski požari, koji se u posliednje doba tako rekuć pravilno
od vremena do vremena u nas opetovahu, jasno nam dokazuju
nedostatnost sadanje političke uprave u zemlji za dobe
ovakovih nesreća. Najpreča je pako nužda, da se već jednom
osobito kod obćina na put stane tom titranju i igranju za gašenja
takovih vatra, kao i onom viecitom utjerivanju poreza
kroz cielu godinu, kojim se ma baš sva djelatna snaga uprave
absorbira. Jedna je ovdjašnja obćina podigla tužbu kod nadležnog
suda protiv više drugih obćina zbog hotomicnog paleža,
pa i sami neki obćinari traže, da se povede iztraga, za da
se sazna krivac tih požara, Vidit ćemo, kakav li će uspjeh izkazati
iztraga! Nu ako se možda i bude tim putem jedan ili
drugi zločinac našao, što će to obćini ili privatnom posjedniku
izgorjele šume koristiti, kad i onako o kakovoj naknadi štete
uz vlađajuće siromaštvo nit govora ne može biti.


Na cielom se svietu gospodarska zemljišta komasiraju,
samo se u nas obratno radi, i to zakonitimi diobami kao i tajnim
dieienjem. Naše je seljactvo tim baš propalo, tako da će
proći generacije, dok se rane ove nanesene narodu našem i opet
zaciele. Od samog tobožnjeg slobođoumja zaboravismo u Hrvatskoj
i Slavoniji, da je samo snažni i imućni seljački stališ
prva i bitna podloga državnom blagostanju.


Ako i nisu sve te diobe zakonito po gruntovnicah provedene,
to je ipak većina ovdjašnjeg pučanstva tako osiromašena,
da, kako rekoh, o kakovoj odšteti ne može ni govora biti, ma sve
da se i krivci spomenutih paleža pronađju. Najpreča je dakle
potreba, da se već jednom i u nas poprimu neke mjere, za u
obće predusresti i onemogućiti takove nesreće bar u buduće.


Danas u oči tolikih nesreća po svih krajevih, jedva da
nam se u obće već kakvome uspjehu u tom pogledu nadati, jer
je javna uprava, bar u nas, već višegodišnjimi neoprostivimi
griesi narod dovela tamo, da u obće već ni zakona ne štuje.


— Pozivljemo se u tom pogledu samo na odnošaje u Pakracu