DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 138 da
se obrt i industrija u nas digne na onaj stepen, na kojem
su danas naši sjeverni i zapadni susjedi.


Po tom pako ostao bi naš novac, koji plaćamo za onih
više od 100.000 m. centa drvene robe, što ju iz inozemstva za
skup novac uvažamo, kod kuće, da što više, mi bismo tada i
na milione metr. centa drvene robe toli za sebe, koli i za susjede
naše proizvadjati mogli.


Uzmimo samo na um, koliko bi više rada naš narod mogao
imati samo podpnnijim prigotavljanjem bacvarske robe u Slavoniji,
iz koje se na 30 milijuna dužica godimice izvaža. A zar
ne bi tada i drvo naše poskočilo u svojoj vriednosti bar za onu
dobit, za koju se danas ćak u Bordeaux i Marseille na dalnju
izradbu vozi.


Eecimo, da vlada ili ma tko drugi dobavi okružne pile
za definitivno pricelavanje dužice, liublace za struganje, a tako
vijugaće ili tokare za priredjivanje podova, to bi se već samo
tim naše dužice za 7io manje radi odpadka u Francezku vozile,
a za toliko i poštarine pristedilo, docim bi naša surovina za
toliko i skuplja bila.


Ovo pako neka nam opet bude kažiprstom, od kakove bi
potriebe u Hrvatskoj drvarsko-obrtno-inđustrijalue učione bile,
kojih se zadaća naše šumarsko družtvo, a tako i trgovackoobrtno
i gospodarsko latiti mora, da i našu visoku vladu na
to skrenu, da i ona na tom polju već jednom raditi odpočme.


U Lokvab dne 9. veljače 1882,


K šumskim požarom pakračke podžupanije*)


priposlao Ljudevit Stein^ ravnatelj gospoštije pakračke.


Šumski požari preuzeše u posliednje doba u Petrovoj gori,
Javorniku i Papuku na toliko mah toli po šumah vlastelinskih,
koli i po šumah obćinskih, da je i od šuma gradiškog okružja


požežke županije dobra trećina postala žrtvom piromanije
pojedinih Ijudih. Kvarovi po branjevinah i kulturah, na
čistih deblih i korenju nije moći ni približno označiti, nekmo


^ *) 0 žumskili požarih u raznih krajevih domovine riđi različite viesti
„Šumski požari.« Uredništvo.