DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 21     <-- 21 -->        PDF

~ 137 -


Evo vam dokaza: ,
Ü Pensilvaniji imade u svrha spremanja petroleja već
danas preko 200 tvornica za bačvarstvo.


Obična ovakova tvornica, kretana paraljom od 20 konjskih
sila, upregla je ove strojeve: 1 stroj 2:a üiepaiije dužice^ 1 jaram
sa 12--16 reza, 1 dvostružnu okružnicu uz strugaljku,
1 stroj za slaganje, 2 tokare za podoye i 1 makinu za navlačenje
obruča.


Ovako uredjena tvornica stoji na 3000 dolara, a radi ovo :


Osam radnika proizvadja svim nam poznatih petrolejskih
bačava željezom ukovanih u 24 sata 300 komada, ili jedan
radnik kroz dan i noć 37 bacava za petrolej, a ne 2a šljive ili
vino. Pa kako i ne bi ovaj tako jeftino proizvadjao, kada 1 radnik
u 1 sat iz izparenih cjepanica 3600 komada dužice odreže, i
to već u gotovom obliku i bez da škarta imade.


Mi ne niožemO´ dakako odmah postati Amerikanci, al nas
ipak mora taj opis sjetiti na naše tužno obrtno stanje.


Naši obrtnici ili su presiromašni ili toliko neuki., da su im
-stoga i posvema nepoznati oni strojevi; kojimi bi kao i Amerikanci
jeftino proizvadjati mogli, a dok do toga dodju, proći
će jos milijarda hrastovih, bukovih i jelovih dužica jadranskim
morem, — iz naših šuma u Italiju, Francezku i t d. ili što će
još neugodnije biti, postaviti će u naših šumah tudjinac tvornice
za bacvarstvo ili barem za podpunije izradjivanje duge,
nego li se to danas kroz naše drvare izradjuje. Nacrtajuć tako
bacvarstvo obćeaito, reći ću, bez da prigovaram našim drvarskim
obrtnikom i industrijalcem još i to, da naš ukupni obrti
industrija još dubok san sniva, dočim se sve oko nas već živahno
od više godina izvrstnim orudjem kreće, a to sve na teret našeg
obrta i naših šuma.


Silni broj čvrstih i dugotrajnih lagava od petroleja, što
nam iz Amerike dolaze, kupuje naš narod rado, upotriebljujuć
ove kao ,ra^^o posudje, a koliko tisuća ovih kod nas ostaje,
dokazao bi nam i glavni depot petroleja na kolodvoru u Lokvah,
koji se sastoji iz đvijuh ogromnih magacina, nu za toliko već
naši bačvari manje rada imadu, a naše šume manje dužica
izdayaju.


Te pako žalostne okolnosti morale bi svakog šumara i
drvarskog obrtnika upozoriti na to, da promišlja 0 tom, kako