DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 118 —


drveće svojih šuma, a uz OYO i grmlje, korov, da i iste neke
trave šumske, kako nam to medju ostalim jasno dokazuju sveslavenska
imena bilja. Poznavajuć pako stari Hrvati drveće i
bilje svojih suma, naužiše takođjer i poznavanje plod.raznih^
šumskih divjaka, koji je u kasnu jesen, kad se ugnjili, dosta
sladak; Poznato je, da i medju divjakami imade sladjih i
oporijih.


Već prije spomenusmo, da su stari Hrvati bili i ratari, a
kao takovim bilo im je i poznato, da sve bilje dakle i drveće
iz sjemena niče. Našav dakle gdje daleko od kućišta tečnu
đivjaku, a oko nje više mladica, posve je naravna stvar, da su
poželili imati takovih stabala i bliza obitališta svojeg, pa su i
sjeme sijali i mlađe voćke iz šume u blizinu svoju presađjivali,
te tim samim već divljake oplemenjivali.


Isto tako znamo, da su djedovi naši tamo, gdje ne bi već bilo
blizu crkve ili hrama divljake ili šume, nasadjivali krošnate lipe.


Kako svim narodom prošlosti, tako bje i starim Hrvatom
drvo mal ne najpotrebnijom tvarju; iz drva gradili su si stanove,
pravili orudje, da i isti bojni štit. Grledajući pako i rabeći
otci naši drvlje i šume opaziše, da su raznom drveću razna
svojstva obzirom na uporabljivost istog, jedno je vitko, drugo
grbavOj jedno tvrdo, drugo mehko, ter su narodu jur u davnini
rabila svojstva drveća u prispodobah i opisih, n. pr, ljeskov je
korien čvorav, gladak kao mlada hrastova kora, zamlađjuje kao
vrbu, junak je jak kao hrast, djevojka vita kao jela i t, d.


Nu ako i jesu djedovi naši u obće znali cieniti drvo i
šume, to su ipak prije svega imali glavnu skrb i njegu oko
svetih gajeva i lugoya, gdje su se bogovom žrtve doprinašale
i pravica sudila.


U takovih gajevih bilo je zabranjeno loviti, a nije ni dozvoljeno
bilo svakomu i u svako doba obilaziti otuda. Ta zabrana
ostala je nadalje i za kršćanske dobe u krieposti. Kad
Hrvati kršćanstvo poprimiše, pripadoše dotični sveti gajevi i
lugovi crkvam i kralju. Preobilje šuma one dobe priecilo je u
mnogih krajevih domovine naše napredak kulture tako, lia-se
je gotovo zaslugom smatralo, ako ih je tko krčio i sjekao, pa
odtale i dolazi ono, da su se šume u prvom vieku poviesti
naše nalazile još izvan vlastnictva pojedinaca, a i dugo još nosile
biljeg obćeg vlastnictva.