DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 134 -
Osobito je pako republika pazila na gradnju brodova pozornim
okom i to zato, da se ne sagrade brodovi inostranim
državam ili možebit ćak i neprijateljem njezinim. Ne samo na
broj brodova već i na veličinu pazilo se, dok napokon koncem


XVII. vieka ne izadje i zakon, kojim se zabranilo Dalmatincem
graditi brodove iznad 500 vagana, dakle da se ne grade
ladje već maljušni trabakuli, koji se ne smiedoše usuditi, da
zaplove velikim morem u strani sviet, već da se povlače uz
obale otoka i gradova.
Tako je Venecija zatvarala Dalmaciji sav veliki sviet, u koji
su odsada sinovi dalmatinski samo na mlietaćkih brodovib zabroditi
mogli, da pronose mlietačku slavu i donose bogatstvo Veneciji.


Jedini otvoreni put trgovini ostavi republika prema Turskoj,
za koji nije medjutim nijedne nove ceste izgradila, već
se je roba na konjib i karavanab iznosila i dovodila, pa i tu
trgovinu je tako uredila, da bitnu i neposrednu korist crpiše
Turci i Mlietcani. Hrvati, podanici Turske, donašabu na sajmove
svoje domaće proizvode i dovadjabu blago u velikom broju, a izvažabu
sol, vino, ulje i inozemne proizvode^ donesene od Mlietcana.


Zemljište gradova bilo je tako uzko i maleno, da nije bilo
kadro prebraniti građjanstvo, zato si kupovabu branu od turskih
podanika. Najglavnije tržište bilo je to doba u Sp ljetu,
koje je samo republici nosilo do 100.000 for. na godinu, premda
je grad tečajem turskih ratova izgubio svoje znamenite uljike,
jer ih Turei izsjekoše, kako su to činili i drugud po Dalmaciji,


Najznamenitija skela za blago bila je pako u Zadru,
odakle se svake godine oko 16.000 volova u Mlietke ođpremalo.
Seljačtvo u Dalmaciji živilo je većim dielom u vrlo čudnih odnošajih.
Bilo je dosta sela, koja su plaćala danke Turkom i Mlietčanom.
Turski podanici uzimali bi zemlje gradjana u neku vrst
zakupa i davali bi od njih treći ili četvrti dio ploda. Većinom
bi dakle gradske zemlje obdielavali samo turski podanici, buduć
domaćih seljaka nije bilo, jer je oko gradova bolja polovica
sela tečajem turskih ratova izćeznula, a narod izginuo. Sjetimo
li se još uz to, da je to doba i malo ne sva Slavonija bila pod
Turčinom, to vidimo, da su za onda po svoj Hrvatskoj većinom
odnošaji nepovoljni obrtu i trgovini, i producente i konsumente
trle su još uviek posljedice nevolja iz XVI. vieka.