DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 17     <-- 17 -->        PDF

™ 133 —


svojib nedjela, ter zato i proglasiše razne šumarsko-zaštitne
naredbe, al žalibog bilo je već prekasno. Koje li su to pako
ustanove, o tom ćemo kasnije još govoriti, — za. sada biti oe
dovoljno, da zapamtimo zamet pustoši i strašne goljeti našeg
primorskog Krasa i uzroke njegovog postanka.


Tuj bismo još mogli spomenuti i to, da je slično pravo
reserve postojalo takodjer i u Istiiji jur od g. 1452., koje godine
bude ujedno i po prvi puta izdan neki obći šumski red,
kasnije u gođinah 1475., 177L, 1777., 1758. promienjen i popunjen.
Eeservatno pravo države na drvo šuma Istre, Kranjske
i Koruške imalo je prije svega svrhu osjegurati tršćanskoj
mornarnici potrebni brodovni lies, te se protezaše naravno i
tuj na sve´šume bez razlike posjeda. Ovo res´ervatno pravo po
tik stran ah bje tek g. 1819. dokinuto, odkada se brodovni lies
za drzaynu mornarieii izključivo iz naših krajiških šuma vadio.


^´ ´´´´ ;. XIL ^


Poradi vječnih vanjskih i unutarnjih borba ponestalo bi
u XVII. vieku više puta najbogatijim velikašem novca tako, da
su, kao sto već iztaknusmo, za male svote ciela imanja zalagali.
Napokon se je morao proti tomu opasnomu zalaganju dobara
godine 1675. i posebni državni zakon stvoriti.


Tužni gospodarski odnošaji u nas još su bivali i^gorji,
jer se ni trgovina nije mogla tjerati. Zaprieke trgovini hrvatskoj
bile su velike carine na granicah austrijskih zemalja na
vino i žito, a najveću nevolju zadade komora gradačka pod
konac toga vieka, zatvorivši jadransko more t. j . hrvatske primorske
luke. U Dalmaciji pako, koja je sada već bila sva mlietaćka,
kao u gradovih tako i na otocih, usrieđotocila se sva
mudrost, sila i egoizam republike. Svi proizvodi osim vina,
koje su slobodno po volji izvozili, morali su se voziti u Veneciju,
drugamo ih nisu smieli, prodavati, a samo u Mlietcih smieli
su kupovati Dalmatinci, što bi im trebalo, iz di^ugih gradova
nisu smieli dovoziti robe za svoje potrebe.


Tri glavna starohrvatska obrta, koja su u ovoj zemlji
evala,´ odkad ju u obće jasno poznajemo u poviesti, radnju
suknja, gradjenje brodova i ribarstvo stegnuše Miietčani koliko
samo mogoše.


11