DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 131


protumačiti pohlepu vlastele, da si prisvoje vrhovna posjednička
prava nad sumarni. Odatle i dolazi, da su već tečajem


XVI. vieka malo ne sve obćinske šume u Hrvatskoj prešle u
ruke ili bar posredno vlastnictvo vlastelina, te to bje baš i
razlog onim silnim razmiricam i opetovanim sveudiljnim tužbam
kmetova i seljactva na gospodu sbog otimačine šuma i bezpravnog
kraćenja paše i žirenja kmetovom. K nam se je preneo
taj pojam regalnog vrhovnog suvlastnictva gospode nad sumarni
njemacko-austrijanskim uplivom i dolazkom raznih inostranih
plemićkih obitelji u naše krajeve, koje bi dvor po tadanjem
obićaju s imanji i imetkom izumrlih nam domaćih velikaških
porodica za kojekakove cesto usluge nadarivao. Već
spomenusmo, da je gospođu osobito plemenita zabava lova
poticala, da se i za seljačkim šumskim posjedom otimahu, nastojeć
uz to i 0 tom, da starodavno-narodno hrvatsko pravo
lova kmetovom oduzmu. Zato i vidimo, gdje se već i člankom.
XVIII. rečenog vladislavskog dekreta i u Hrvatskoj i-egalno
pravo lova zakonom potvrdjuje, naredjujuć, da je odsele u Hrvatskoj
slobodno samo plemiću, koji je hrvatski inđigenat stekao,
lov loviti. Seljactvu pako a i gradjanstvu zabranjen bje
lov na plemenitu divjač. Jedino u Dalmaciji, koja je u to doba
većim dielom već pod mlietačkom vlašću stojala, obstojalo je
još i nadalje pravo nošenja oružja i lovljenja.
Lov pako na đivjač i zvierad sa svojimi stostrukimi tegobami
i pogibelji smatrao se je tada najdostojnijom zabavom,
mač, nož i sulica — uz muževnu snagu i odvažnost odlučivahu
tada čosto još lovnu sreću, jer lov s puškami za onda još ne bje
poznat.


XI.
Sliedeć i nadalje hrvatsku narodnu poviest vidimo, đa je
baš oko polovice XVI. vieka slaba napučenost Dalmacije usljed
viečniia turskih i inih ratova prinukala mlietačku gospodu, da
´ shube naseljenike žitelje iz Bosne, davajuć im zakloništa i zemljišta
okol dalmatinskih gradova. Uskoci ovi dobivali bi uz
svoje potrebno zemljište za težanje još i potrebne pašnike za
^štoku si, koja je većim dielom od koza sastojala. Nasuprot pako
´bili
su ti naseljenici dužni davati republici daću „erbatico´^
zvanu, ter priznati vrhovno gospodstvo Mlietčana.