DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 14     <-- 14 -->        PDF

._- 130 —


zimo po prvi puta (za vladanja kralja Vladislava IL), da je
neki Verboczius napisao djelo, oblikom i sadržajem neku vrst
obćeg zakonika pod naslovom „tripartitum", gdje nam se prikazuju
skupno i dovoljnom točnošću i obširnošću oboi javnopravni
ođnošaji domovine naše u sriedujem vieku. „Tripartitum"
ovaj nije samo po svakog kulturnog historika važan, već i po
tom, što u njem nalazimo spomenutu i po gdjekoju gospodarskokulturnu
ustanovUj izmedju kojih nam budi tuj n. pr. samo
spomenut §. 33^^ kojim se zabranjuje siecenje drvlja i pašarenje
po tudjih lugovih, smatrajuć svaki prestupak ove zabrane kaž-^
njivim činom. Iz njeg razabiremo nadalje, da se je već u XVI.
vieku i u nas bilo udomilo regalno pravo nad šumami, to jest
vrhovno vlastnietvo kralja i velikaša državnih nad šumskim
posjedom pravno podčinjenog im teritorija.


Spominje se tamo međju ostalim i članak XVIIL poznatog
Yladislavskog dekreta, kojim se nastojaše urediti jur nastavše
razmirice medju kmetovi i vlastelom i to poradi spomenutih
regalnih pravica, a jedan od najvažnijih povoda tomu
bilo je uživanje paše i žirovine od strane kmetova u vlastelinskih
šumah. Akoprem je, kako vidismo, u staro doba svaki
posjednik šume bio ujedno jedini pravni uživaoc šumskih plodina,
to se je ipak kasnije usljed uvedenja regalnog iliti kraljevskog
prava lova nad svimi šamami u obće i pojam posjedovnog
vlastničtva i uživanja šuma stao tumačiti sve više i
više na uštrb maloposjednika, seljaka i kmetova, a u prilog
vlastelina, dok si napokon i u nas, poput inih zapadno-europejskih
zemalja, teritorijalni vlastodržci neprisvojiše sve vrhovno
pravo nad svimi šumami podčinjenih im krajeva bez razlike,
zahtievajuć neko novo vrhovno obće posjedovno pravo absolutnog
vrhovnog nadzora i suvlastnictva nad svimi šumami
unutar medja obsega si javne moći.


I tako vidimo, da je državno plemstvo po volji gospodarilo
zemljom i kmetovi. Kmet se konačno smatraše robom vlastelina,
a bogatstvo gospodarevo brojilo se po broju podčinjenih
mu kmetova.


Sjetimo li se nadalje, da je u srednjem vieku uz ratovanje
lov bio jedinom zabavom dostojnom slobodnog i plemenitog
muža, ter da su šume, davajuće želud za tovenje krmadi
i pašu za stoku, bile jur i ciene i vriednost, tad si lasno možemo