DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 12     <-- 12 -->        PDF

" 128 ~


razpravlja ob uzgoju umjetno sadjenili šuma, preporncujuč obzirom
na tu, da se po dolinah i boljem tlu imade saditi pitomi
kesten, na kamenom i ilovastoni tlu pako hrast cer. Za primorske
i toplije krajeve preporučuje uzgajanje mandula, jabuka,
maslina i smokava, al i sadjenje paoma i datulja, mnije, da bi
se moglo izplatiti i t. d. Već iz ovog u kratko spomenirtog sadržaja
nekojili poglavja rečenog djela moći je razabrati velevažnost
mu po razvoj šumarsko-gospodarskog unrjeća.


Djelo Crescentijevo bude već godine 1474. na njemački
jezik prevedeno i tiskano, a god. M78. u Fiorenci i na latinskom
jezik´u tiskano. Obs^irom na ono pako, što na početku tog
odsjeka spomenusmo, ne dvojimo, da su spisi P. Grescentija i
u naših stranah plodonosno djelovali na šumarsko-gospodarske
odno.^aje i napredak, pak ih zaoto tuj i iztaknusmo.


IX.
Dočim srao pod vladari domaće kraljevske obitelji, a još
i kasnije za dobe zajedničkih ugarsko-hrvatskih kraljeva spominjali
domovinu svoju ponosnu, slavmi i moćnu, to ju, kako
nas poviest uči, otci naši već početkom XVI. vieka tužno nazivlju
„Tieliquiae reliquarum´^ t. j . ostanci ostanaka kraljevstva.
Najgrozniji ratovi izpunjuju sada već listine poviesti naroduog
nam života one dobe. Veći dio kraljevstva pade pod Turčina,
a ostala nam domovina ostade pusta i prazna s tolikih ratova.
NjemaČko-austrijska politika iduo za tim, da skupi hrvatske
zendje pod svoje, više nara nanie nevolje, nego li pomoći. Turski
divjački čopori navaljujući sa sviuh strana u zemljii našu, pause
sela i gradove, odvadjajuć biedni narod iv robiju tako, da
se je isti stao jatomice iz domovine seliti.
I tako vidimo, kako tečajem XVIL vieka kod nas nasta
prava seoba naroda, kakove nisu pretrpjeli drugi sretniji narodi,
ni u davno barbarsko dobu. sveobće seobe nai´oda. Polja i
sela ostaše do mala pusta i neobrađjena, a preostali narod
bježao je rr gradove i šume, da si bar život spasi.
U to doba nasta u nas i poslovica: „kamo tursko kopito
zagazi, tamo trava više ne raste."
Uz ovakove se Uizna socijalne i državne odnošaje dakako
slabo mogla razvijati kultura i gospodarstvo u Hrvatskoj. Turčin,
Mlietčic i d.omaće razpre i bune^ dovedoše nam do mala