DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ 127 -^


i mitnica takovih gradina na ime gospodara. I tako možemo
donekle u ovih kastelanih u nas pravom nazirati zamet kasnijemu
gospodarsko-wumarskomu upravnomu osoblju na imanjih
hrvatskih velikaša. Konačno pako bismo još mogli i to spomenuti,
da je u Hrvatskoj bila već od starine obićajna hajka,
al uz ovu i lov sa zamkami, osobito sa zamkami po jamah,
zatim lov na konjih i sulicami. Osobna smionost i uztrajnost
biljeg su lovaca ove dobe.


VIII.
Poviest naroda hrvatskoga, posebice primorskoga, pocam
od XIV. stoljeća dalje, ući nas, kako je po tih krajevih taiijansko-
romanski upliv sve to više mah preoteo. Talijanska kultura
i jezik posta našim primorcem ^do skora svojinom, mladići
najotmenijih hrvatskih obitelji polazili bi u Italiju na nauke,
buduć da u ono doba u nas javnih škola ne bijaše. Naročito
pako bijahu Rim i Bologna milim stecištem tih nadebudnih
hrvatskih sokolovića^ a obće je poznato, da nam je univerza
bolonežka uzgojila mnoge i vele učene mnževe, dapaće znamo,
da se tamo kasnije i posebno učilište za mladiće naših krajeva
osnovalo. Uz bogoslovne i pravne nauke učili su se takodjer i
spisi starih klasika, a uz ove i spisi noviji italskih pisaca,
koji baš u to doba u svojih spisih razglabahu i naucahu razne
poljodjelske kao i obće gospodarske zadaće. Istina je doduše,
da je i u ovo doba jošte u Italiji glavni osnov gospodarstva
još uviek onaj starih Rimljana, al se je ipak u mnogom već
prilagodio zahtjevom dobe.
Medju najznamenitije obće gospodarske pisce ove dobe
brojimo prije svega bolonežkog senatora Petra Crescentija, koji
je već godine 1300, napisao gospodarsko djelo pod naslovom:
„In commodum ruralium", gdje u 12. knjizi medju ostalim takodjer
i „o naravi, vrsti i načinu porabe hrašća, plodova i
zvieri, koje su čovjeku koristne" govori. Nadalje razpravlja u
sedmoj knjizi istog djela, kako je potrebno, da se šume, koje
su odviš guste, proredjuju i ciste, jer da će onda bolje rasti,
spominjuć ipak, da se to samo na takove šume proteže, koje
ne budu služile jedino za ogriev, već više za uzgoj liesa i građje.
Obzirom na vrieme obave takova proredjivanja spominje
petgodišnjerazdobje najboljim, U jednom oddalnjih poglavjapako