DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 126


menitu divjac. Uz hranivo meso bila je koža vriednim dobitkom
lovcu.


Poviest naroda i zemlje naše uci nas nadalje, da je lov
po ovih krajevih od pamtivieka izdašan bio; medjedi, vuci, jeleni,
vepri, srne, lisice, zečevi^ vidre, kune i nebrojena perad
oživljivali su silne prašume stare Ilirije.


Nu kao što kod svih naroda i u svih zemljah napređkom
kulture nestaje euma i zvierađi a i plemenite divjaci, tako je
po malo kod nas, ponajpace ondje bivalo, gdje su se od starine
mnogi žitelji izključivo i poglavito bavili lovom, prodavajuć
krzno ubijenih životinja. Znamo dapače i to, da su se medju
stare kraljevske daće takodjer i tako zvane manđunariae brojile
t. j . podavci kuninih koža. Isto nam svjedoče još i kasniji
zakoni, koji propisuju kmetovom nekih krajeva, da su dužni
svojim gospodarom takove manđunariae davati n. pr. kmetovom
kaptola zagrebačkoga. .


Nu kao što je bio lov izprvice neograničen i slobodan
svakomu bez razlike, to skoro vidimo, da se i ovo obće pravo
počelo po malo ograničivati. Prije svega bio je proglašen lov na
plemenita divjac izključivim pravom kralja i plemstva. Kmeti
pako i seljaci smjedoše kasnije samo još zvierad loviti, odnosno
ubijati, za svaku zvier pako dobivali bi mjestimice i stanovite
nagrade. Tako n. pr. i poznati poljički statut veo obećaje svakomu,
koji bi ubio vuka, stanovitu nagradu u to ime. U XIV.
vieku već nalazimo lov malo ne uključivim pravom plemstva,
jer se lov i kod nas od starine smatrao vele plemenitom zabavom,
dostojnom prije svega junaka i plemića.


U to doba nalazimo u Hrvatskoj već i pojedine velikaše,
koji su si po predjelih, gdje je lov osobito izdašan bio, dali
sagraditi posebna lovačka pristaništa ili dvorce i kule, kamo
bi ovećimi pratnjami od vremena do vremena na zabavu izašli-
Ovakove kule nazivao je narod mjestimice kašteli, od tudaime kaštelana, t. j . pridievak onoga, koji je imao pažnja i nadzor
ovih kaštela i lovišta voditi. Ovi bi kaštelani vazda prebivali
na takovih imanjih, imajuć bditi ne samo nad redom i
uzgojem perivoja i zvjerinjaka, nego i nad inimi obližnjimi šumanii,
te su uz to imali pobirati i daće za žirovinu i ribolov,
ter paziti, da se medje posjeda ne bi mienjale ili krnjile, a ako
li su takove kule kraj riekä bile, pobirali su i kirije od prevoza