DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br, 3. U Zagrebu dne 1. svibnja 1882, God. VL


Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva
kod Hrvata


objelodanjuje Pran .X. Kestereanek.


iy.


Do sada još nismo ništa spomenuli ob obćoj važnosti šuma
i njenih proizvoda po stare Hrvate, akoprem nas već i obća
poviest naroda našeg iici, koli dragocjeni dar naravi bijaEu
šume narodu našemu veo od pamtivieka. Vidjesmo pakoj daje
zemlja naša od vieka obilovala šumami, koje su izprva poštedjene
bile od sjekire uslieđ manjeg broja naroda i neznatne mu
potrebe, da na neki naein i ista poganska vjera djedova naših
namienila bje begovom za pristanište zelene gajeve i prekrasne
dubrave. Bog Veles i boginja Živa dielise gospodstvo prirode.
Kao što poganski Hrvati, tako voliše u početku i kršćani graditi
svoje hramove pod zaklonom stoljetnih dubova.


! Šume bijahu naravni bi-anik svetišta od pohare neprijateljske;
a čarobna i tajnovita im samoća poticaše djedove naše,
"da u tami gajeva svoje manastire i crkvice grade, kako. nam
to jasno svjedoci množina još i danas postojećih ruševina iz
one dobe.


Krasota narayi i velicanstvenost prirode šumske, sušanj i
trepet lišća, jeka pjesme i poj ptica: svi ti čari raxigrahumaštu Hrvata, a on, po naravi pjesnik, oživi doskora šume božanskimi
vilami i strašnimi vukodlaci. Pa i iste nam narodne
igre i običaji dokazuju, koli je narod hrvatski već od davnine
cienio šume, koje mu ne bijahu samo vrelom toli koristne, koli
p otrebne drvne gradje, no i stecište veselja, igara i zabava njegovih.


Ljubav k šumi poticaše narod, da ih prouči i pobliže spozna^
te zato i vidimo^ da su Hrvati već od pamtivieka poznavali


^ ´ 10