DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 77


Eucalyptus,


Priobćio Drag. Nanioini.


Već od duže vremena naći je po njemaßkiL. novinali hvaliti
australsko drvo „Eucalyptus", pa ga je danas već naći i
medju dnevnimi prodajnimi oglasi/gdje se iztiče vanređno koristnim
đrvetom, osobito za šumski nasad. Pošto je ovo drvo
sbilja ogromno (po opisu), vrieđno je, da ga i mi hrvatski šumari
poznamo, pa se stoga rado laćam pera, da sabranimi podatci
opišem ovoga australs^jioga šumskoga goi"ostasa.


Eucalyptus je konifera/ On uspieva na svakom tlu, dapaee
i močvarnom. Prvi uvjet uspievanja ipak je blago podnebje. Sara
uzgoj takodjer mu je jednostavan, nu pteporucuje se kod sadnje
kao i presadjivanja, neka se dobro na to pazi, da se žile ne
ozledjuju, čega radi se preporuca sadnjai presadjivanje u loncib
Primjetiti je ipak, da se vrieme medju presadjivanjem u lonac
i na odredjeno za šumu zemljište ne smije na daleko raztegnuti
inače se žilje radi malenoga prostora u loncu izpreplete, ato drvo
bolje u uzrastu zadržava. Govore, da oviui osobito slabi proti
sili vjetra. — Zemljište može se i sjemenom zasijati, ali ovakov
način pomladbe ne preporučuju, jer sjeme sporo klicava, te je
stoga najbolje poslužiti se presadjivanjem iz sjemeništa i raz"
sadnjaka. Sjetva preporuca se samo onda, ako se obavlja za
kišna vremena i to mjestimično, pa na zemljištu, koje se već
dulje rabi kao oranica, — ili u šikarju, koje se je odredilo za
šumu. U ovom posljednjem slučaju treba ipak paziti, da se
mlado drveće E. ne zasienjuje starim dryecem, jer mu to sjegurno
škodi.


Svaki put, kada še E. sije, mora se dotično tlo prije
sjetve dobro pripraviti, sjeme pepelom i sličnim pomiešati, pa
pošto je sjeme posijano, tlo se prodrlja, jer uslied toga sjeme
prije klica. Niti od sjetve niti od sadnje uzgojeno drveće ne
smije u početku riedko biti; istom u poznijoj dobi može se
primjereno proriediti.


Toliko 0 načinu, kako da se uzgaja eukalyptus. Što se
veličine tiče, nacije opisivanih gorostasa, koji se u rodu ovoga
australskoga šumskoga gojenca nalaze. Tako su našli tri stabla
zajedno na jednom mjestu u šumi, koja su pri popriečnoj visini
od 100 met. i 1 metra od zemlje mjerila nama malo ne bajne
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 22     <-- 22 -->        PDF

—v78.—


mjere! u srieđnjem promjeru: prvi 11-79 met (od tib trijuli
najslabiji!), drugi 1242 met (najjači.) Akoprem se ovi brojevi
pričinjaju i nevjerojatnimi, to su oni po izviešcu Eilery-a i
Miillera nadmašeni. Oni nas izvješćuju o jednom eksemplaru,
da je mjerio 114-37 met. duljine, uz sve to, što mu je sam od
ukupnoga stabla vjetrom oboreni dio mjerio do 12 met. (dakle
126 met). Isto ovo stablo imalo je u srednjem promjeru kod
prvoga razgranjivanja 5"26 met. Po njihovom i^iviešća držali
su i urodjenioi ovo stablo najjačim od do sada poznatih, pa
ipak pripovieda isti Müller, da je u Damnemoongu i na obalab
Upper-Tare naišao na Eucalyptus (amygdalina), koji su
bili dugački do 138 metara*


Do sada navedeno dovoljno nas osvjedocava, da je E.
viieđan pažnje, pogotovo radi toga, što veoma brzo raste,
a drvo mu je moći upotriebiti u svakom obrtu.


Promotiimo ga stoga malo bolje i mi, pa pitajmo se, da
li je za nas? Da vidimo. Eucalyptus uzgajali su do sada u
Africij Italiji, Erancezkoj, pa i kod nas u Hrvatskoj (Dalmaciji
i Istriji). Pogledajmo, kako, se je ova junačina ovdje
poniela.


U Africi (Algiru) zasadili su u zadnje doba silu (prieko
2 milijuna biljka) E. Uspjeh je u cielosti dobar. Drvo upotrebijuju
već u 10. godini, pa kažu, da je čvrsto kao i hrastovo.
Uporabljuje se za brzojavne stupove, željezničke pražine (Eisenbahnschwellen)
itd., pa i u stolarstvu.


Dosada zasadilo se je eucalyptus u Evropi, najviše u Italiji.
Talijanska vlada podupire kulturu E znatno, osobito E.
globulus, (na godinu odpada do 60.000 biljka), pa sve o svom
trošku. Međjutim ne uspieva E. u Italiji, kako se je bilo nadalo,
jer je drvo za mlada ćutljivo proti studeni. Uzdržale su
se samo one biljke, koje su bile zaklonjene. Ovom prilikom
opaženo je i to, da eucaJyptus ne uspieva na suhom i tvrdom
tlu. Jedino dalje prama jugu, oko Napulja, na Siciliji i Sardiniji
naći je E. globulusa, koji se je posve dobro uzdržao i već
sjeme nosi. Talijanska vlada rado bi E. zasadila u^ rimskoj
okolici, jer mu pripisuju, da u predjelih, gdje njega ima, nestaje
groznico (Dokazivao Mr. Bosisto).


Talijanski posjednik knez Trubetzky takodjer se bavi puno
nasadom E. amygdalina, i to uspjehom. Na njegovom posjedu
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 23     <-- 23 -->        PDF

—79


naći je po H. — uz 3 metra razmaka — po 1000 biljka. Posije
pete godine unovcuje on od toga malo ne polovicu za
3000 franaka, a nakon drugiii pet godina dobio je do 15.000 fran.
Osim toga imao je u tom razđobju pod ostavljenimi sjemenjaci
liepu pašu.


Eucalyptus naraste i u Italiji velikim drvetom. Akoprem
ne dostizava svoje zamorske braće u Australiji, to je ipak u
Italiji naći stabalaj koji u 18. godini postignu visinu od 18 m.,
srednji promjer 1 met., (mjeren 1-5 met. nad zemljom), a u
visini od 10 met. još uvjek 0-3 met promjera. Vrtlar M. Nardi
pripovieda, da i 13-godišnji E. uzraste do 20 met. visine i
mjeri u obodu 3 metra visine od 1*5 met. nad zemljom.


Eucalyptusi — vele — ravni su našim jablanom (Populacea),
jer velikom izblapom na svoje lišće osušuju močvarna tla
te tako nepristupne krajeve čine zdravimi i za kulturu uporabivimi.
Medjutim drži se, da ovaj zdravstveni upliv E. potiče
od mnogoga ulja, koji se nalazi u njegovom osobito zelenom
lišću.


Mlado drvo eucalyptusa dobro je za gorivo i sirovo ^
kao ugljen. Staro drvo je smolasto i ugodnog mirisa, tvrđo,
dade se laštiti, — kao i naše plemenitiji di^veee, — pa se rabi
i u obrtništvu.


Po rečenom boljeg drva od eucalyptusa ne bi trebali:
raste brzo i na svakoj zemlji, uzrasta je vanrednog, prirasta
velikog, dakle i po količini drva obilan, uporabljuje se mn^ogovrstno,
pa se dobro i placa, — pa kako da ga i mi ne bi
uzgajali? Na ovo nam odgovara šum. nadzornik H. v. Guttenberg:
da se ovo drvo kod nas neće pridomiti. On je to izkusio
u Grorici i Dalmaciji, gdje su mu 4—5 god. stare biljke
poginule od studeni kod 8" C. Drži, da bi se ovo drvo uzgojilo
jedino na Neretvi, jer da mu tamošnje duboko i subo tlo
veoma prija. .


Eucalyptus imade preko stotine vrsti. Od ovih najvažnije
su E. globulus, E. amygdalina. E. resinifera, E. cariacea^
bar za Evropejce, jer su se već prilično udomaćili. — Nasadni
pokusi u Erancezkoj dokazaše, da je z;a tamošnje tlo puno vi^e
prikladan E. amygdalina od hvaljenoga E. globulusa, i to
radi brzog rasta, jer je zadovoljan i slabijim tlom, jer je čvršći
prema podnebnim uplivom i jer sadržaje do četiri puta više