DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 41 —
dne 19. na večer put Ivriževca, a stigosmo ovamo 20. lipnja
u ji\tro.


Napokon smatram si za osobitu dužnost u ime kolege


g. Kesterćanka kao i ime svoje i slušatelja izjaviti najsrdačniju
zahvalnost svim posjednikom dobara, mnogoštovanoj gospodi
šumarom strukovnjakom i svim onim, koji su nas prigodom
poučnoga našega putovanja svagdje najprijaznije i Ijubezno
susretali.
Izlet na Rišnjak i koješta o šumarskom obrtničivu
u hrvatskoj Švici.


Piše M. BadošeYi<^.


Polovicom kolovoza ođputib se mužkom i ženskom mladežju
(nas 15 na broju) iz Lokava kroz kneževske Thurn-Taksove
šifme na ßisnjak, pa kopko mi se pri tom zgoda pružil
u mnogom takodjer i ovdašnje šumarske odnošaje razmatrati,
to d]´žim,.da će i čitatelje ovoga lista zanimati^ ako im koju sa
šumarskoga, a posebice i obrtnoga gledišta o tom mom izletu
na Rišnjak spomenem.


Odmah iza Lokava leži vodena pila venecijanskog sustava,
a ove godine po Pfisteru šum, mjerniku pretvorena donekle
polag Kankelvicova načina. Do prošlib pet godina bile su običajno
sve pilane po mletačkom sustavu. Gradnja ove vrsti pilana u
našoj hrvatskoj Svici uvedena je već prije 50 godina po talijanskih
trgovcih, nu buduć su medjutim posjednici uviđili, da
imade daleko vrstnijih sustava, zato se ove pile sad redomice
preustrojavaju.^


Pomenuta ovdje vodena pilana radila je do sada samo


1 rezom, a od sada radi kod iste vode 2 put toliko, na 2 rezaj


sjegurno velika probit, koja se Je ^^ glavnom postigla time, što


je mjesto mljetacke prasice obično kolo sa podlievkom postav


ljeno te ribanje iz drva na mjedene podstave preneseno. Na


istom potoku kreće se još više sličnih vođenih pilana do pod


nožja Rišnjaka, stranom pilana po originalu mljetackom. a stra


nom racijonalno popravljenih, na broju 9 sa 22 reza, produk


cijom od godišnjih preko 25000 kub. m. rezanja u piljenice i


tavalone (platnice).