DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 40     <-- 40 -->        PDF

-^40 —


Najljepši je to doka^;, da se crni bor ^^a nasumljivanje
krasa ne samo od listavoga drveća, nego i od srodnib si 6etlBJaca
be;iuvjetno najbolje preporučuje i rabi.


Po bliŽBJib oboinskili zemljištih jošte je paša običajnadok će ta postojati, tako dngo lae ima tamo izgleda za uspješno
našumljenje.


Budući obćine upravo zato ^ da im se uzdrži paša, za našnmljivanje
ništa ne rade, a pošto je tomu već skrajnje vrieme^
morati će se posebnim zakonom na našumljivanje krasa prisilitij
ili će napokon država eksproprijacijom takova zemljišta
preuzeti pod svoju upravu.


U Lipici razgledasmo c. kr. konjušnicu, u kojoj imade,
konja ciste arapske i španjolske pasmine, kao što i križanjem
ovik nastavših, ukupno do 200 komada.


Suma u Lipici, do 500 jutara velika, okružena je daleko na


okolo goljetnira obćinskim zemljištem i kamenjem, te se može


takodjer smatrati kao osobita riedkost. Sastoji se od samoga


krasta i to vrsti: medunca (Quercus pubescens) i graduna (Quer


cus sessiliflora), te je oko 80 god. stara; nije sklopljena, već


po naravi progaljena, a tlo je obraslo bujnom travom, koja se


po čitavoj šumi za prije spomenutu konjušnicu kosi.


Mora lipioke šume veoma je bujna, tu raste raznovrstno


inače skroz južno drveće, i bilje kao n. pr.: Pistacea terebin


thus, Celtis australis, Prunus makaleb i t. d., a od cvieća se


ugodnim mirisom osobito odlikuje: Dioptamus fraxinela. Kroz


mjesto Monte Spacatto, odkuđa imadosmo prekrasan vidik na


more, vratismo se u Trst, U Trstu pogledasmo u blizini kolo


dvora veliki dryodvor ili skladište drva vlastnika gosp. Scha


đeloka, koji imade veoma mnogo gradjevnoga hrastovoga dr


va, najviše pako dužica iz slavonskih šuma, koje se odavle od


premaju gdjekojih godina u više miljuna komada u razne kra


jeve svieta. Običnim dužicam 1"—36´´ bila je tada po 1000 kom.,


ciena 200 for.


Isto tako imade tamo velik izbor raznih piljenioa dasaka,


Ijestava i t, d. od cetinjastoga drveća. -


Razgledav jošte dne 18, lipnja sve znamenitosti i važne


sgrade grada Trsta, kao: Lloydov arsenal za gradnju brodova,


muzej Revoltele, tršćansko groblje i stolnu crkvu, krenusmo