DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 38     <-- 38 -->        PDF

. „ 38 —


više skup, to se godimice samo toliko siece, koliko se može
budi dražbom ili sklopljenim! ugovori bližnjih piljana u Lokavici
i Salcano, kao što i za mjestnu uporabu sigurno unovčiti.
Parna velika pilana u Salcanu preuzima ugovorom sama na godinu
do 8000 kub. metara drva za izradjivanje.


Sto se uporabe i izradjivanja drva tiče, to se jela i omorika
najviše izradjuje u borđonale, kojih se kubicki metar pri
duljini od 8 i 9 metara, a preko 35 cm. promjera plaća sa 5 fr.
40 nove. j kod duljine od 9—14 metara^ a sa promjerom do
35 cm. plaća se kub. metar po 6 for., a napokon kod duljine
preko 14 metara i promjera preko 14 cm., jedan kubički metar
po 9 for, 40 nvö. Isto tako izradjuju se od jela i omorika pi-
Ijenice raznih, dimenzija.


Bukva se ponajviše izradjuje za tavolete, lošije se drvo
izradjuje u cjepanice ili se pougljeni.


U sjemeništih, kao što ih vidjesmo kod mjesta Korenine
i Piincale, uzgajaju se za presadjivanje omorike, ariši i crni
bor. Naročito ovaj posljednji presadjuje se najboljim uspjehom
na pojedinih cistinah i suncu izloženih mjestih, pod njegovom
zasjenom i zaštitom razviju se mlade smrieke najljepše.


Sjemeništa oštećuju znatno gorske zebe (Fringila montifa),
miševi i vrlci (Grylotalpa vulgaris).


Za svaki šumski kotar troši se u svrhu kultiviranja i nasadjivanja
na godinu do 500 for., a za popravak i gradnju
novih puteva 1000 for.


U doraslih jelovih sastojinah nadjosmo mnoga stabla napadnuta
od bolesti i to: grm vještice (Hexenbesen) i rak jele,
koje prouzrokuje grib [(Pilz) Aecidium elatinum].


Od veoma škodljivih šum. zareznika nadjosmo u posjećenih
stablih: omorikovoga pisara (B. typographus) i Ijestvicara (Xyloteres
lineatus), nu ti se ne mogu pojaviti u velikom, pošto
se na to pazi, da se usječena drva što prije izradjuju i iz šume
odstrane.


Napokon što se lova tiče, koga u vlastitoj režiji uzdržavaju,
valja napomenuti^ da imade tamo veoma mnogo srna, tetriebova
i jarebica.


Šume su omedjašene sa strana, gdje granice obćinskim
zemljištem, zidovi iz složena kamena, koga tamo imade u obilju.