DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 35 ~


u čitavo stablo; razkoliv deblo vrbe posve stoji sada iia 4 stope
visokom svrđln iznad zemlje, na kojem stablo počiva Zahvaliv
se g. Sckeyeru i oprostiv se ž njime najljepše krenusmo noću
pješke u „Zidani most", a odavle vlakom u Goricu.


Od strane državnoga šumskoga ureda u Gorici dočekaše
nas na kolodvoru jutrom oko 10 sati dne 13. lipnja nadšumar
Eieholzer i asistent Štelzer, koji nas ođmakj cim si priskrbi smo
potrebite stanove, odvedoše k ravnateljstvu držav. - šumskog
ureda u Gorici, gdje nas prijazno primi nadšmnarnik g. Hlavaček,
obaviestiv nas o svih odredbak, koje su od stra;ne toga
ravnateljstva učinjene u pogledu ovećega izleta, trajućega dva
dana u trnovanskik šumah.


Gosp. nadšumarniku Hlavaceku dužni smo osobitu zahvalnost
izjaviti vrhu najboljih odredbah i gostoljubivom primitku
po trnovanskih šumah, on je ujedno učiteljem i vodjam
ove ekskurzije poklonio za uspomenu preglednu šumsku mapu
veoma liepo uredjenih tamošnjih šuma, njegovo tumačenje o
gospodarstvenih odnošajih trnovanskih šuma, pokazujući nam
to i na preliepo plastično izradjenoj relief*mapi u mjerilu:
1": 10000


Isti dan u jutro pregledasmo jošte tvornicu žigica gospodina
Lebenherza, koja na dan sa 140 radnika 7 — 8 miljuna
žigica proizvadja, te vidjesmo način uporabe jelovoga drveta i
čitav postupak kod sgotavijanja žigica.


U blizini nalazeće se državno centralno sjemenište i razsadnjak
u površini od 15 jutara, u kojem se uzgaja razno listavo
i četinjasto drveće, zatim voćke i vinova lo^a, razgledasmo
takođjer, U ovom se vrtu izvadjaju takođjer razni pokusi
uzgoja gospodarskih rastlina od strane poznate nižje ratarnice
u Gorici.


Za poslie podne bilo je odlučeno poći u mjesto StraSić,
nedaleko Gorice, gdje se nalaze četiri velike tvornice i to: za
priugotavljanje papira, svile, paromlin i tvornica platna.


Stigav tamo u družtvu sa gosp. nadšumarnikom i više
tamošnje gosp. šumara, primio nas je sam vlastnik istih tvornica
gosp, harun Eugen Ritter u divnom i vilinskom svom
vrtu na najprijazniji način.


Tvornice nalaze se tik rieke Soče (Isonzo), te se kod povoljne
t, j . srednje visine vode, posebnim kanalom dovadja voda