DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Imade danas mnogo šumara, koji osobito ciene arišove
sastojine, te bi pod svaki način i svagdje rado uzgojili ariš,
jer se s druge strane ne da tajiti velika vriednost ariševog


drveta.


ISTu svaka vrst drveća traži za pravilni svoj razvitak položaj
i tlo od osobite kakvoće, isto tako i primjereno podnebije;
pa prem je na dosta visokom gorskom onom grebenu
preko 200 metara relativne visine nad dolinom potoka Sapote
prividno za motrioca ariš preliepo uzraso , stoga mu je ipak
drvo, koje se od njega očekuje, malo vriedno, jer mu nije ono
jovste pravo naravno stanište i položaj.


Drvo brzo uzraslih ariša imade velike godove, te je odviše
lagano, mekano i šupljikavo, a kao gradjevno drvo od
neznatne ciene i uporabe, dočim se drvo polaganije i pravilno
uzraslih ariša na naravnom svom staništu vanredna cieni. Posvema
su pako za uzgoj ariša neprikladna mjesta neznatni brežuljci
ili ćak nizine.


Prošav jošte nekoliko liepih omorikovih nasada, prispjesmo
oko podne do mjesta i na čistinu „Poliorevno^^, gdje nas je u
ime vlastnika srdačno pozdravio i počastio šumai^nik g. Scbeyex.
Da ne budu godišnji troškovi za nasadjivanje tamošnjib površina
odviše veliki, uzgajaju se sve potrebite biljke u posebnih
sjemeništih, te se bljebom kao trogodišnje sadjenice presađjujii.


Posije podne vidjesmo, kako mladim nasadom, i to na
velikih povrsinah, prieti pogibelj od korova, a naročito od loših
vrsti drveća, od kojih se je upravo breza radi lagano okriljenoga
svoga sjemena vanredno pojavila.


Svake se godine stoga bezobzirno iztrebljuje i izsieče
prigodom čišćenja i proriedjivanja slično korovlje, doduše mučnim
i skupim radom.


Drvo se iz onih šuma najviše rabi u mjestu kao ogriev,
kolje za vinograde, a đielom se pougljeni, te se vordernberžki
laga^ ugljena t. j . 7% k. m. ugljena plaća sa 60 novč.


Vraćajući se pod večer od mjesta Glažute kotlinom natrag
u^ßatschah naiđjosmo jošte na pojedine tračnice nekoć
postojeće i^ivozne drvene pruge, koju je konstruirao šumarnik
Scheyer, i kojom su se izvažali bukovi podvalci (Schwellen).
Jošte budi napomenut veoma čudnovat i zanimiv pojav: sjeme
omorike palo je u staru i truhlu vrbu, ovdje izklijalo i poraslo