DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 33 —


Od godine 1868. potrošeno je do danas za nasadjenih 1400
jutara, racunajuć ovamo i sriez Jatnu, do 20.000 for. U tom
se sriezu o tom radi, da se vremenom posve iztriebi listavo
drveće kao: bukva, hrast, grab, breza i ostalo čbunje, ponajviše
sada samo kržljavi izbojci nekoć postojeće visoke šume,
a na njihovom mjestu da se uzgoji omorika, bor i ariš,


Najki-asniji nasad mladih omorika vidjesmo kod mjesta
„Hrepja", gdje su godine 1869. u redovib bile zasadjene 3-godišnje
sadjenice omorika, a 10 god. posije sadnje porasle su
iste već tako bujno, da se moradoše proriedjivati, kojom zgodom
]´e izvadjeno kolje dobro prodano i za vinograde upotreb-
Ijeno. Pošto se je u neposrednoj blizini prije spomenute kulture
takodjer god. 1869., nuiz sjemena, uzgojila omorika, imadoše
slušatelji živu sliku pred očima i najljepši dokaz o probitku
i prednosti, što ju imade sadnja biljka skoro svagda pred
sjetvom ili sijanjem, jer akoprem je prvi nasad omorika izveden
3-godiš. već sadjenicami, te isti i za tri godino već.stariji,
ipak je druga kultura omorika iz sjemena porasla za prvom
odviše zaostala, tako da ne stoji š njom u nikakvom razmjerju,
jer su te mlade smrieke najviše do 2 stope visoke. Stoga će
svaki šumar, gdje mjestni odnošaji dopuštaju, sadnji biljka dati
prednost pred sjetvom, naročito u iieprijazuom podneblju i gdje
bi gusti korov već prve godine iz sjemena potjerale klice ugušio.


Mlade nasade oštećuje tamo znatno omorikova uš „Chermes
coccineus" i to osobito mlade slabe grančice, praveć na njib
u veličini šiška velike krugljice, usljed kojib se napadnute
grančice suše i zaliire.


Nu opazilo se je, da su iz sjemena porasle i slabije omorike
tomu oštećivanju više izvrgnute nego od kriepkih sadjenica
narasle.


Od samih omorika´na pomladnib površinab jošte su ljepše
i kriepcije uzrasli ariši (pinus larix). Ariš je uzgojen iz sjemena
ponajviše na. takovih mjestih, gdje je sjetva od omorike
slabije uspjela i gdje su nastala mnoga prazna mjesta, ^u nadi,
da ce ta nešto brže rastuća četinjača ne samo izpuniti praznine,
nego i sa ostalom omorikom u, buduće uzrasti u jednoliku
i pravilnu sastojinu. Nu upravo taj željeni cilj nije postignut,
pošto su ariši radi prebujnoga rasta 4—5 metara visoko
uzrasli i skoro posve ugušili nizke i slabe omorike.


3