DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 32 I
z V i e š ć e*


o poučnom putovanju u Eatschah , istarsku Goricu i Trst, napisao i visokoj
vladi podnio profesor Vladimir Kiseljak.


Svatko će pripoznati veliku važnost i korist poučnih putovanja
ili ekskursija za slušatelje na gospodarsko-šumarskih
zavodih, jer se tom zgodom pruža mladeži prilika u samoj prirodi
razmatrati raznovrstne gosp. šumarske odnošaje, obavljene
radnje i već polučene uspjehe, jednom riecju njima se pruža
najljepša priJika za strukovnu naobrazbu, te da obljube svoje
zvanje a prionu uz koristonosan 3´ad. Prema razpoloživim novčanim
sređstvam poduzimlju stoga svake godine pod vodstvom
svojih učitelja slušatelji na gosp. i šum. zavodu u Križevcih
takova putovanja, a ove godine krenuše istodobno i istim pravcem
pod vodstvom učitelja Kestercanka slušatelji III. šum. tečaja,
kao što i pod mojim vodstvom 10 slušatelja II. šum. tečaja
na put.


Dne 11. lipnja stigosmo sretno iz Križevaca u Zidani most,
a odavle moradosmo, prešav na splavu preko rieke Save, provaliti
put od pol ure do bližnjega mjesta Ratschaha, gdje i
prenocismo. Prvi predmet našega razmatranja bijahu rano jutrom
12. lipnja dobra Scharfenberga nedaleko Ratschaha, koje
su vlastničtvo gosp. Moriza Lovenfelda iz Beča.


Tako gostoljubivim odredbam gosp. vlastnika Lovenfelda,
kao što i prijaznomu susretanju i požrtvovnosti šumarnika mu


g. Scheyera imademo zahvaliti, da sprovedosmo taj dan veoma
ugodno i poučno, razmatrajući umjetnim nasadoni preliepo uzgojene
mlade sume.
Ukupni šumski posjed g. Löyenfelda na dobrih Ratschahu,
Scharfenbergu i Scharfensteinu iznaša 3331 jutro ili 1915.32 hektara,
nu nam bijaše kratkog vremena radi u jednom danu moguće
samo jedan šumski sriez ili revir pod imenom „Jatna" u
površini od 527 hektara proći.


Dovezav se od Ratschaha krasnom dolinom Sapote do
srieza Jatne, g. sumarnik Scheyer upozorio nas je i pokazivao
nam sve obavljene šumsko-gojitbene radnje i nasade, koji su
upravo pod njegovom upravom izvedeni.


* Ovo je izvieš(5e ^Visoka kr. 2:emaljska vlada ustupila šumarskomu
družtvu na uvrstbu u „Šumarski list."