DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 31     <-- 31 -->        PDF

™ 31 —


ObiŽno su dimenzije veće, nego ih trgovci trebaju, a uz
to roba prolazi ipak pod ustanovljenom mjerom; gubitak je tu
očevidan. — Preostalo bi mi napokon još koju da reknem o
uplivu granicećih privatnih šuma na cienu našega šumskoga
posjeda.


Privatnih šuma , ako veo tako i nazvati mogu goli krš.
ovdje i ne ima, pa ako gdje i ima koja ralj to je tako neznatna
stvar, da ne može ni govora biti o kakovoj konkurenciji našim
šumam. — Drugčije bi to vec moglo biti obzirom na odieljeni
državni šumski posjed, jer to je konkurent, kojega ne smijemo
iz računa izpustiti. Nu u tom obziru već i ta okolnost nas unazadjuje,
što je posjed naš (a ovdje napose II. šumski kotar)
veoma raztrešen.


Osim raztre.^enosti našega šumskoga posjeda tlače nas i
servitutska prava, jer velika većina šuma naših potroši se na
pravoužitničke potrebe. Uz to granice naše šume u ovom kotaru
kao i kod svih ostalih kotara (kako već jednom rekoh) sa
pučanstvom, i stoga zadaje manipulacija sa prijavnicami šumskih
šteta najviše poslova u uredu. — Grodine 1880. imao je
ovaj šumski kotar 1475 prija^niica šumskih šteta. — Pomenuti
mi je još i lov u ovom šumskom kotaru. Šume ove pune su
divljaci, te kad se uzme, da je lov Sitavoga kotara dan u zakup
za 33 forinta, vidi se neznatnost ovoga nuzgrednoga dohodka.
— Da li će se ova vrst nuzgrednoga dokodka ikad podići,
to je pitanje, na koje se za sada još sigurno odgovoriti
ne može.


Pri završetku ovoga izviešća napomenuti mi je još, da
nije ovaj kotar još od doba provedene segregacije nikakovih.
znatnih šteta od elementarnih nepogoda pretrpio, te stoga ne
mogu se navesti ni sredstva, kojimi bi se takove štete na najskodniji
način umanjiti, eventualno prepriečiti mogle.


Završujem ovim ova kratka razmatranja ob ovom šumskom
kotaru u nadi, da će ih. poštovani čitaoci blago suditi iz
razloga, koje sam već u uvodu naveo.