DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 7     <-- 7 -->        PDF

~ 211 —


u lirvatskih šumara istinskom ter podpunom slikom života, djelovanja
i bivstva uzcuvamo."^´


Franjo Šporer potiße iz stare krvatske obitelji Šporera,
0 kojoj nam medju ostalim takodjer i poznati pisac g. K-adoslav
Lopašić u svojem djelu „Povjest građa Karlovca" znamenitih
podataka spominje. Tako nalazimo tamo medju ostalim
ime Šporera u tiesnom savezu sa dogodjaji istog grada za francezkog
gospodstva u Hrvatskoj, za koje doba je dapače baš i
otac Franjin, poznati maire Josip Sporer (rodom iz Broda na
Kupi) kano senator gradski, veletržac a i načelnik (g. 1811.)
vrlo znamenita osoba bio. Kao trgovac žitnom i drugom robom,
ter jedan od najuglednijih građjana, nastojaše Josip Šporer
osobito da se mjesto Dubovac (kraj Karlovca) podigne te je
zato tuj i sam veliku kuću sagradio (sadašnji župni dvor), nadajući
se, da će se i drugi Karlovčani za njegovim primjerom
povesti, ter u Dubovcu solidne kuće posagraditi. Josip Šporer
imao je više djece, a medju tom i Franju, koji se je g. 1800.
baš^u prije spomenutoj kući u Dubovcu rodio/
Svršivši mali Franjo pučke škole, dade ga otac u karlovačku
gimnaziju, koja je to doba baš na glasu bila, tako da su
onamo dolazili učiti mladići iz svih krajeva domovine, a mnogi
ća i iz austiijskih nasljednih pokrajina; tako je i naš Frane
imao tuj dovoljno sgode, da se u temeljnih naukah valjano naobrazi.
Najmiliji mu predmeti već za onda bijahu naravoslovje
i matematika.


Bio je, kako sami njegovi vršnjaci pripoviedaju, mladić
osobito bistra uma, duhovit i vatren, znajuć si već za onda
neku premoć nad svojiiui drugovi osjegurati. Kako mu nadalje
i obitelj bas s hrvatstva dična bijaše, naravno je, da se je Franjo
već za. rana materinjim hrvatskim jezikom pođpanoma spoznao,
ter tako već za rana gojio ljubav k rodu i domu, komu je
kašnje, kako ćemo vidjeti, i sav svoj život posvetio.


Šumarstvo poče baš to doba, osobito po Krajini, i zbilja
napredovati, a baš, ^a samog fVance^kog gospodstva pe tih
krajevih domovine naše imao je i stari Sporer dovoljno sgode,


´^´ Većinu ovdje saobeeiüli po Ja laka liijadein zahvaliti dobrohotnoj ubaviestl
veleiiiozuog gospodina šuniarnika AnfcuiKi Tomićii, jeduog od Jiajvjeruijih
prijatelja, dičnog pokojnika, zatim šumarskomu nadzorniku-Jot^ipi! KUngern i onda
yinu Šporerovu, g, o. k. upravitelju kaznione u Ogulina, Augustu Šporeriu