DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 210^ -
Franje Čordašića, kojim se isti na časti ölana upravljajućega
odbora zahvaljuje.


Konačno držimo dužnošću prigodom izvješćivanja o stanju
đražtva našega spomenuti vele žalostan pojav, a taj jest, da
se do sada žali bože gospoda državni šumari slabo za družtvo
naše zanimaju, dapače da su nam neki od njih baš očiti protivnici.
— Družtvo naše ipak, kako vidimo, i uzprkos žalostnih
tih pojava obstoji, da i liepo napreduje, a u interesu napređka
liepe naše struke u Hrvatskoj željeli bismo, da se cim prije i
spomenuti drugovi naši u kolu našem snadju na zajedničko i
složno djelovanje u korist diynih nam gajeva i dubrava. Ta
pravo nam kaže narodna poslovica: slogom rastu male stvari


— a nesloga sve pokvari! Zaključujuć tako to izvješće, klieemo:
dao bog, da nam hrvatsko šumarsko družtvo cvalo, razvijalo
se i živilo!
Slavnu tu skupštinu pako molimo, da izvoli ovo izviešće
primiti do znanja.


Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga
šumoznanstva=


Proučavajući noviji povjestni razvoj šumskoga gospodarstva
i šumoznanstvva u nas Hrvata, opetovano sam puta naišao
na ime Franje Sporera, ime, koje je rek bi u najužem savezu sa
svimi koristnimi i važnijim! podhvati na šumarskom polju u
domovini našoj kroz više decenija ovoga vieka. Osvjedočiv se
dakle tafeo o velikih i važnih zaslugah, koje si je pokojni nadšumar
Franjo Šporer po liepu našu doraoviuu i struku kroz
sav svoj viek sticao, smatrah si donekle baš i dužnošću predočiti
današnjemu naraštaju opisom života i djelovanja otca hrvatskoga
šumoznanstva liep dio novije povjesti šumarstva u
nas. Nadam se ujedno, da ću možda tom radnjom polučiti i
to, da će nam u interesu stvari hoji od drugova ili suvremenika
i znanaca Sporera još i naknadno koju crticu o velikanu
tom saobćiti, ne bi li nam možda onda ipak jednom bilo moguće
odužiti se dičnomu pokojniku bar u toliko, da mu spomen