DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 55     <-- 55 -->        PDF

~ 259 —


a) Neimpregnirani borovi sliperi;


na tilžit-insterburžkoj prugi, 9"4 godine,


„ lipsko-draždjanskoj „ 1´^ „


^ šleavižkoj ,„ 8*6 „


„ oppeln-tarnoviÖkoj „, 7-0 „,


h) Impregnirani borovi Šlij)eri:
iL) Modrom galicom popareni, berlinsko-potsdamska pruga, poprieĆna
trajnost 14-0´ godina.
ß) Modrom galicom ohiŽeni, bukovaeko-bahenska pruga, poprieČna
trajnost 13*9 godina.
y) Modra galica utisnuta, magdeburzko-wirtenberzka pruga, poprieČna
trajnost 16*0 godina.
h) Cinkovim soličnikom utisnuti, rajnsko emdenska pruga, poprieŽna
trajnost 22*8 godine.


Lovski odnošaji u gradiškom okružju. Sa pouzdane stiane javljeno
je našemu družtvu, da se ustanove zakona o lovti u gradiškom okružju
po organih državne Šumske uprave i imovne obcine gradiške no rabe, kako
bi valjalo, što se je opazilo imenito prošle zime , gdje se u bližnja mjesta
i gradove provincijala množina divljači iz susjednog gradiškog oknxzjä, osobito
srne, zečevi, Iještarke i jarebice na prodaju nudjahu, a kod trgovaca
u Pakracu vidjet je zečjih kožica na stotine. Uzrok tomu žalostnomu pojavu
pripisati je jedino mlitavom ili pako nikakvom nadzoru od strane za
to u prvoj liniji pozvanih organa. Dočim je u lovnom zakonu za obranu
divljači skrbljeno izdašnimi kaznami proti takovim prestupkom, dapače se
istim zakonom posjednik i zakupnik lova strogo na propise ograničuju^
počinjaju zvjerokrađice veliku štetu pobijanjem divljači uzprkos svih strogih
propisa´ na očigled za Čuvanje lova pozvanih organa, Upozorujemo na
prednavedenu okolnost sve oblasti i urede, da kroz podčinjene si organe
sviini zakonom dopustljivimi sredstvi svojski nastoje o točnom izvršivanju
lovskoga zakona te da proti krivcem najstrožije postupaju.


Šumarski državni izpiti. Na dne 25. kolovoza i sliededih dana
obdržani su u Zagrebu kod kr. zemalj. vlade šumarski državni izpiti za
samostalnu gumarsku upravu. Članovi izpitnog povjerenstva bijahu kr. ravnatelj
šumarstva Emil Durst predsjednik, kr. nadzornik šumarstva Mijo Vrbanić
i kr. izvjestitelj šumarstva Franjo CordaŠić kao povjerenici. Pripušteno bi
izpitu ukupno 14 kandidata, od- kojih bijahu 2 autodidakta, 10 bivših
pitomaca na kr.´ šumarskom zavodu u Križevcih i jedan bivši slušatelj
visoke škole za Šumarstvo u Beču. Izpit je položilo ukupno 8 kandidata, od
ovih gosp. kot. šumar Pere u G-lini sa odlikom, doČim su ostali samo
osposobljeni j a šestorica ih je palo, medju ovimi i spomenuta dva autodidakta.
Nadamo se, da je to bio posljednji puta, što su se autodidakti kod
nas višjem šumarskom državnom izpitu pripuštali — isto tako bilo bi željeti,
da Visoka vlada i zbilja čim prije sada već konačno uglavljenu osnovxi za
višje šumarske državne izpite u kriepost stavi.


Državno dobro Kutjevo se kupuje. Čujemo, da neki englezki
konzorcij, komu da je na čelu austro-ugarski poslanik u Londonu grof
Beust, kani zakladno dobro Kutjevo kupiti. Kutjevo proeienjeno Je na kojih