DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 53     <-- 53 -->        PDF

—´2B7 -


Poglavj e II. Kontrola; 1. Da se unapred preprieČi ostedivanje
imovine. 2. Da se odkrije učinjeno ostedenje imovine. — Dio drugi^ poglavj
e I. Obdenita pravila za dvostavni slog. Poglavj e II. Potrebna pravila
za dvostavni slog gospodarskoga računovodstva. 1. Sastavljanje glavne
knjige. 2. Ustanovljivanje gospodarskog uspjeha itd.


Šumarska zbirka na k r šumarskom učilištu u Križevcih.


Jedno od najglavnijih sredstva uspješnog naukovanja bez dvojbe su valjano
uredjene i pođpune zbirke, kako nam to medju ostalim najjasnije svjedoče
zbirke svih boljih i glasovitih učilišta svieta. Öd kolike je koristi valjana
zbirka toli po profesore koli i po djake, znati de najbolje i ona gospoda
naši kolege, koji imađjahu sgođe služiti se n. pr. zbirkami šumarskih n5ilišta
u Marijabrunu, Beču, Monakovu itd, I na našem hrvatskom šumarskom
zavodu u Križevcih ustrojene su raznolike zbirke, medjn kojimi ni
šumarska nije zadnja. Zbirka ova vriedi već sada vise hiljada forinti, akoprera
još ni iz daleka nije podpuna, a vriediti će za koju godinu i vise,
u koliko se može neznatnom subvencijom od 200 for. zbirka toli raznolikih
grana šumskog gospodarstva primjereno popunjivati i uzdržavati. Nu zbirka
ova mogla bi ved i sada biti znatnijom , kad bi se naši šumari prigodno
sjedali toga zavoda te sami nastojali raznolikimi predmeti kao n. pr. modeli
, nacrti, orudjem, drvenimi rukotvorinami , strojevi, zbirkami kukaca
skodijivaea, herbariji itd. zbirku tu popunjati, to boj e naSin, kojim su se
mogle slične zbirke inih takovih učilišta toli podpuno urediti, a i dandanas
još se podpomažu. Zato se i mi obraćamo ovime na gospodu kolege molbom,
da svaki po svojoj mogućnosti odsele nastoji koji taj za šumara poučni
i u takvu zbirku spadajući predmet toj svi´si dobaviti, sjedajuć se
one; „kamen do kamena palaca, zrno do zrna pogača." Zbirku šumarsku
na zavodu u Križevcih nadzire i uredjuje sada urednik ovoga lista, te će,
svaki i najmanji predmet zahvalnošću pi-imiti. (K< .* ft^/´CC´»"V *^


Hrvatsko novinstvo i „šumarski llst´^ (onim, kojih se tiče).


Drago nam je, što smo u stanju zabilježiti, da se u najnovije doba malo
ne sva hrvatska glasila pohvalno o „šumarskom listu" izraziše, ocienjujuć
mu sadržaj i vrstnodu. Pojav ovaj nam je bez dvojbe očitim znakom, da
smo pogodili pravi put boljoj budućnosti tog mezimčeta svakog pravog
hrvatskog šumara, ali nas ujedno nuka pozvati opetovano sve prijatelje, da
nas čim više svojimi radnjami podupiru, pošto se samo tako smijemo nadati
trajnomu uspjehu. Nadamo se, da de ved i dosađanji uspjeh sklonuti i one,
koji su dosada propustili, akoprem hrvatski šumari, postati članovi našega
družtva, (imenito stanovita gospoda državnih šumskih ureda), da čim prije
u kolo naše stupe, kaneć se dalnjega i onako bezuspješnoga opoi"iirauja, pa
ne ćemo biti prisiljeni možda još jednom im doviknuti; tko nije s nami.
taj je proti nami.


TroŠnja divjači u Englezkoj. Čitamo u ,,Wiener landw. Zeit."
br. 55. strana 431. , da troŠnja divjači u Engleskoj danomice raste, dapače
da se je zadnjih trideset godina i podvosh-učila. Tako se g. 1880.
potrošilo 510.000 tetreba , 376.000 jarebica, S35.000 f^izaua, 500.000
zečeva i do 900.000 kunića. Vriednost tetreba izkazana je sa 300.000