DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 51     <-- 51 -->        PDF

-2m ~
Madjarsko šumarsko družtvo razpisalo je za ovu godinu tri
natječaja za tri Šumarska strukovna djela, i to: 1 za sastav Šumarske botanike
nagradu od 200 dukata ili 1100 for. Kok, do kojega se rukopis
upravljäju(5einu odboru družtva (kojemu je njegova preuzvišenost grof B.
Tisza predsjednikom)^ predati ima, iztiČe 31. ožujkom g. 1883. Zatim 2.
nagradu u iznosu od 40 dukata ili 220 for. za rukopis djela o vezanju i
pošumljivanju pjeŠiznosu od 550 for. za „uporabu Šuma" , rok takodjer do 31. ožujka godine
1883, U obće su novöani odnošaji družtva toli povoljni, da se je
ljetos izkazao višak u iznosu od 4621 for.


Sjednica upravljajućega odbora hrv. šumarskoga družtva.
Na dne 3. srpnja t. g. obdržavao je upravljajući odbor sjednicu, u kojoj
je prije svega bio uglavio dnevni red ovogodišnje glavne skupštine, nu
osim toga rieŠio je takodjer još više inih družtva se tićućib pitanja, medju
ostalim pako zaključeno bi predložiti glavnoj skupštini, da se povisi dotacija
za suradnike Šumarskomu listu na 200 for.


Šumarstvo u Rusiji. Ukupna šumska površina u Etisiji obsizaše


1. sieönja 1878. god. 123,325.660-75 desetina (1 desetina = 1*09 hektara),
sačinjavajućih 12*502 sreza, od kojih je do 80 postotaka povi´šine
dobro ošumljeno. Broj državnih Šumarskih činovnika iznaša 2050. U Euskoj
postoji jedna šumarska akademija i sedam inih Šumarskih zavoda. Nečisti
prihod ruskih šuma iznašao je reĆene godine 10,648.632 rublja.
Ve!e da će — ali kad će? Sjjomenusmo u svoje doba, da seje
upravljajući odbor bio ljetos u interesu stvari obratio na sam visoki sabor
molbom, da se od strane visoke vlade hrvatskomu šumarskomu družtvu dopita
primjerena podpora. Molba bi ova za onda predana, kako to već biva,
peticijonalnomu odboru sabora; isti odbor pako riešio je tu molbu pod
br. 602. u saborskoj sjednici od 11. srpnja t. g. tako, da ju je visokoj
kr. zemaljskoj vladi dostavio na uredovanje, eventualno i na uvaženje prema
razpoloživim sredstvom. Isto je tako visoki sabor ustupio visokoj vladi u
istoj sjednici i onu poznatu molbu zbog ukinuća šumarskog učilišta u KriŽevcih,
odnosno osnivanja šumarskog odsjeka na zagrebačkom sveuĆilištu
na razsudjenje i eventualno u svoje vrieme na shodan predlog.


Lovina u Štajerskoj g. 1880« Kako u „OesterreicM&che Monatsschrift
für Forstwesen" čitamo, ubijeno je g. 1880. po Štajerskoj 1119
jelena, 33 kom. lanjadi, 7120 kom. srna, 1653 komada divokoza, 40650
komada zečeva, 1010 tetreba, 995 komada malih tetreba, 2207 komada
Iještarka, 91 komad snježnica, 42 komada jareba, 3684 komada fazana,
11812 komada jarebica, 7174 komada prepelica, 2924 komada šljuka,
76 divljih gusaka, 2788 komada divljih pataka, 2616 lisica, 682 kune^
324 komada puha, 86 koraada vidra, 10 divjih mačaka, .233 komada
jazavaca, 14 orlova, 24 sove i 4048 jastreba i sokolova.


Nauka o čuvanju šuma. Gospodin Vladimir Kiseljak, učitelj na
kr. šumarskom učilištu u Križevcih, podnio je Visokoj kr. zemalj. vladi
rukopis za školsku knjigu „Nauka o čuvanju suma-^, da ju ista u vlastitoj
nakladi izdade. Rukopis je ovaj, kako pisac sam veli, sastavljen ponajviše
na temelju poznatog njemačkog djela „der Porstschutz von Dr. Riehard